Kto netúži byť vyrovnaný, rozvážny a vnútorne silnejší? Myslíte, že sa takýmito už rodíme? Myslíte, že je to dané? Mnohé môže ovplyvniť výchova,...