Úzkosť aj strach majú svoj význam. Potrebujeme ich, aby nás upozornili na nebezpečenstvo a nabádali nás k opatrnosti, vystríhali nás a bránili...