Túžime byť šťastní a milovaní. Túžime byť partnerom prijatí, pochopení a naplnení láskou. Túžime po vzťahu, kde budeme cítiť, že druhému na nás...