ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ JE MUŽ OCHOTNÝ VZDAŤ SA MILENKY? Vtedy, keď je k tomu donútený. Človek len máločo zmení, ak nemusí. Niektorí muži v zásade...