Rok 2020 je prelomovým aj v oblasti partnerských vzťahov. Nie len zvýšenou potrebou vyhľadávať nás, párových a vzťahových terapeutov, či...