Učíme sa prijať posolstvo sna

Téma stretnutia:

Úvod do práce so snovým materiálom

Kedy: 30. januára 2019 (17:30 – 20:30)
Kde: Bratislava – Rača, ul. Pri vinohradoch 172
Vstupné:  25 eur v predpredaji a  30 eur na mieste
Lektorka: PhDr. Radoslava Olajos

Sny o nás môžu prezradiť veľa. Sen je symbolická správa z nevedomia. Po prebudení sa väčšina snov rozplynie, vybledne a rýchlo mizne. Často nenávratne. Cez sny sa do vedomia z nevedomia dostávajú správy, ktorým nemusíme rozumieť. Sny sú nositeľmi nevedomých obsahov. Jazyk snov nie je totožný s jazykom, ktorým hovoríme my. Ako porozumieť často nezmyselným, nelogickým až mýtickým úkazom, skúsenostiam a zážitkom, ktoré počas spánku máme? Kým spíme, nevedomie ožíva, ego spí, necenzuruje. Čoho je sen prejavom, kto sa nám v ňom prihovára a na čo upozorňuje?

Obsah:
– symboly a emócie v snoch
– ako si lepšie sny pamätať a zapisovať
– ako si prehĺbit ich vnímanie
– význam opakujúcich sa snov
– aké odkazy prinášajú sny, ako ich čítať
– snár a analytický výklad snov
– lucidné a iniciačné sny

Súčasťou stretnutia sú cvičenia a meditácie, ktoré napomáhajú uchovať čo najviac odkazov a obsahov.

Počet miest je limitovaný, pracuje sa v malých skupinách.

Záväzná rezervácia vzniká úhradou vstupného 25 eur.
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056 (Tatrabanka), do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno + 30.1.2019

Úhradou vstupného potvrdzujete, že ste sa oboznámili:
i) so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Atna (VOP) ktorá akciu organizuje,
ii) so spôsobom nakladania s Vašimi osobnými údajmi; a že s nimi zároveň súhlasíte. Text VOP nájdete tu.
S Vami poskytnutými osobnými údajmi nakladáme podľa GDPR a to spôsobom uvedeným tu.