Videa a rozhovory

 

Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty a menejcenné stavy sú prežívané bolestne a prenikajú do všetkých oblastí nášho života. Pochybnosti, strach, úzkosť a nedôvera v seba netrápia len mladých ľudí. Nízka sebaúcta vedie k sebazničujúcemu správaniu.

Manipulácia vo vzťahoch nie je nič vzácne. Niektoré formy sú menej nápadné alebo ťažko rozpoznateľné, dokonca nemusia byť až tak zákerné. Ak budeme k sebe dosť úprimní, zistíme, že manipulujeme často. Citové vydrieranie, zneužívanie slabín druhého alebo jeho znevýhodnenenej situácie, príp. dávanie „dobrých“ rád je častá forma skrytej manipulácie. Vieme ju odhaliť? Vieme sa jej sami vyhnúť a nepoškodzovať tým naše vzťahy?

Byť nadšený a potešený z motivačnej literatúry zväčša nestačí na skutočnú zmenu v živote. K tej je nutná zmena z vnútra, pochopenie súvislostí, cez konkrétne kroky a rozhodnutia. K tomu patrí aj nachádzanie odvahy si pripustiť a prijať, ako to v skutočnosti mám sám so sebou. Sebapoznanie je proces, často spojený s bolestným poznaním, krízami a chaosom. Podvedome to cítime a tak sa tomu chceme radšej vyhnúť. Existujú skratky? Dá sa obísť „Poznaj sám seba“?

Hudba a jej vplyv na nás.