Relaxačný pobyt v Chorvátsku JÚN 2019

Relaxačný pobyt pri mori s Feelingovkami a Biblickými olejmi.

Dátum: 6. – 10. jun 2019

Program:
1 x večerné Feelingovky
1 x večerné meditácie s Biblickými EO
4 x ranné relaxácie a energetizujúce cvičenia
spoločný aj individuálny program pri mori a v okolí

Programom sprevádza: Radoslava Olajos

Cena: 220 eur 
v cene je program + ubytovanie na 4 noci v Apartments Zvone, Okrug Donji (poloostrov vedľa Trogiru), Chorvátsko

Záväzná rezervácia vzniká úhradou zálohy 80 eur, IBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056
Kto nemá vlastnú sadu Feelings a Biblickú sadu, príp. máte len niektoré z EO, dobrovoľný príspevok za požičanie 5 – 10 eur.

Doprava a strava: samostatná
Príplatok za samostatnú izbu: 95 eur
Viac info a rezervácie: poradna@atna.sk