Školička sebapoznania

Momentálne školička funguje formou on-line Skype piatkovej skupinky. Každý piatok od 19:30 h.
Vstupné je počas apríla a júna 2020 
Viac info na: 0905 755 022 alebo na Skype: Radka Jas Olajos

Cyklus večerných seminárov zameraný na sebapoznávanie

Sebapoznanie vedie k zušlachťovaniu duše a k zosúladeniu seba s prírodou a so svojou podstatou. Sebapoznanie je dynamický proces. Súvisí so seba-vedomím, poznaním svojich možností a obmedzení, odhaľovaním toho, čo je pod prikrývkou nevedomia. Toho, čo nás ovláda. Zároveň je súčasťou cesty k emočnej zrelosti, väčšej vnútornej slobode a pokoju.

Najbližšie stretnutia:

Téma: PRIORITY A NEVEDOMÉ VPLYVY NA NÁŠ ŽIVOT
Ak sa spýtame niekoho, čo je pre neho najdôležitejšie, pravdepodobne povie, že zdravie, vzťahy a pod. Zväčša máme jasno v tom, čo má pre nás hodnotu a čo nie. Reálne však väčšinu svojho času, pozornosti, predstáv a celkovo seba investujeme do toho, čo nepovažujeme za tak podstatné. Prečo je to tak? Čo nám bráni žiť v súlade s našimi prioritami a hodnotami? Je to nevedomosť, slabá vôľa, bloky hlboko v nás alebo len nedôslednosť a to, že sa nechávame strhnúť tým, čo sa deje okolo?

Téma: EGO, MASKY a ROLE
Budeme sa učiť odlišovať naše bytostné JA od toho falošného. Odhaľovať, čo sú sebaklamy, strachy, nevedomé matrice (programy), ktoré nás chránia, ale aj obmedzujú. Ako sa oslobodiť? Ako si dovoliť ľahšie dýchať? Ako sa vymaniť zo začarovaného kruhu a postúpiť o krok dopredu?

Každý štvorhodinový seminár je okrem rozprávania k téme obohatený o cvičenia/aktivy na prehĺbenie schopnosti vnímať súvislosti, naučenie sa rozlišovať a vnímať seba a to, čo nás ovláda a bráni realizovať to, pre čo sme sem prišli. Súčasťou sú aj imaginácie, relaxácie a úlohy na doma.

Účasť na celom cykle prednášok je za zvýhodnenú cenu. Šesť stretnutí len za 180 eur

Nie je nutné sa zúčasniť všetkých stretnutí. 

Vstupné na jedno stretnutie: 36 eur
Záväzná rezervácia vzniká úhradou vstupného.

Pracuje sa v malých skupinách do 8 účastníkov. Predpokladaný koniec seminárov: 20:45 h.

Viac informácii a rezervácie: 0905 755 022


Sebapoznanie nikdy nekončí, poznanie má zjavne mnoho úrovní. Občas sme ako na hojdačke. Raz máme pocit, že už niečomu rozumieme, chápeme a prichádza pokoj. Náhle však príde situácia a my sa cítime malí, slabí a siahame si na dno. Na to, čo v nás ešte nepoznáme, čo bolí.

Na každej úrovni poznania sme schopní vnímať len časť z obrovskej mozaiky života. Je našou úlohou sa pozdvijnúť, viac cítiť, chápať a menej súdiť? Skutočnú múdrosť a poznanie rozpoznávame srdcom. Rozžiari, nekričí, nenaparuje sa. Len je a čaká na naše prebudenie a vyladenie sa…
Je naša myseľ, ego, sebectvo a nevedomosť to, čo nás oddeluje od krásy života, lásky a pokoja? Čo v nás chce byť lepším? Čo v nás sa porovnáva a znepokojuje? O čo sme lepší a dôležitejší ako čokoľvek tu prítomné na zemi? Čo je skutočne dôležité? Prebudiť sa, milovať a cítiť?