Veľké Feelingovky celodenný seminár

Sebapoznanie a vedomá práca s pocitmi a emóciami

Ak cítite, že vám niečo chýba a neviete presne čo, vedomá práca s emóciami a katarzia pomáha uľaviť od pocitov nenaplnenia, vnútorného napätia a podráždenosti.

Dotknutie sa svojich hlbín a pustenie nahromadených, dávno potlačených pocitov v sebe sa stávajú cestou a liekom.

Rituál Veľké Feelingovky je obohatený o ďalšie esenciálne oleje, ako je Acceptance, SARA, Gratitude, JOY, Kadidlo, White Angelika, Myrha, Jasmin, Cistus, Grounding.

Esenciálne oleje a aktivity napomáhajú jemne sa prilížiť k tomu, čo sme vytesnili, aby sme sa od toho oslobodili a opäť mohli voľnejšie dýchať a uvoľniť sa.

Čo nás ďalej čaká: Pohybové meditácie, vizualizácie, relaxácia a vedená meditácia a aktivity podporujúce sebapoznanie: imaginácia, kresba, bodyterapia a vedomé hľadanie súvislostí.

Kedy: sobota 8. februára 2020
Čas: 12:00 – 17:30 h.

Sprevádza: Radoslava Olajos

Kde: Bratislava – Rača
Cena v predpredaji: 35 eur do 25.1.2020, cena neskôr: 40 eur
Kto nemá vlastnú sadu Feeling’s set + 12 eur, iné oleje okrem Feeling’s setu nie je nutné mať.

Počet miest je limitovaný, pracujeme v malých skupinách do 7 osôb.

Záväzná rezervácia vzniká úhradou nevratnej zálohy 15 eur.
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056 (Tatrabanka), do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno

Rezervácia: 0905 755 022 

Úhradou vstupného potvrdzujete, že ste sa oboznámili:
i) so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Atna (VOP) ktorá akciu organizuje,
ii) so spôsobom nakladania s Vašimi osobnými údajmi; a že s nimi zároveň súhlasíte. Text VOP nájdete tu.
S Vami poskytnutými osobnými údajmi nakladáme podľa GDPR a to spôsobom uvedeným tu.

Radka Olajos a Zuzka Suraja