Koučing a terapie

Koučing
Šťastie je vecou voľby. Z veľkej časti si môžeme tvoriť život sami. Či tomu veríte alebo nie, v oboch prípadoch máte pravdu.
Koučing najčastejšie využívajú ľudia, ktorí sa potrebujú zorientovať v sebe, ocitli sa na pomyselnej križovatke svojho života a sami si nevedia rady. Na rozdiel od psychoterapie, koučing využívajú ľudia, ktorí nie sú pod tlakom utrpenia príznakov ako je paralyzujúca úzkosť, depresia, ani netrpia poruchou osobnosti, ani ich nesužuje neprekonaná trauma, či rízové obdobie v ich živote. Koučing je pre ľudí, ktorí hľadajú spôsob, ako zo seba dostať svoj potenciál a realizovať ho.

Cieľom koučingu je zlepšiť vzťahové, komunikačné a motivačné schopnosti, inšpirovať sa k novým nápadom, ujasniť si kam idem a prečo. Taktiež môže napomôcť v získaní väčšej sebaistoty.

Koučing pomáha lepšie spoznať samého seba, identifikovať prekážky, presunúť energiu tam, kde potrebujete. 

Biznis koučing zlepšuje predovšetkým pracovný výkon. Rozvíja najlepšie schopnosti a kvality ľudí po pracovnej stránke, v orientácii sa vo fungovaní medziľudských vzťahov a ich motivácii. Biznis koučing má potenciál zvýšiť produktivitu manažéra, čo ovplyvní celý tím.
Otázky počas koučovania otvárajú nové obzory. Každá otázka obohacuje. Odpoveď na ňu je procesom a poznávaním.

Nedávam rady, kladiem otázky, pozorne počúvam a sprevádzam klienta na ceste sebapoznávania. Na našej ceste je mnoho nástrah, akými sú sebaklamy, limitujúce presvedčenia, zlozvyky, obrany alebo odpor. Mojou snahou je viesť klienta tak, aby ich prekonal a priblížil sa bližšie k sebe.

Úspech v akejkoľvek oblasti nezáleží len na vašom vzdelaní alebo inteligencii, záleží najmä na vašej osobnosti. Osobnosť sa dá kultivovať koučingom.

To, po čom túžime, je zväčša mimo našej komfortnej zóny. Kouč povzbudzuje klienta, aby  prekonal svoj strach, pohodlie, obmedzenia a dotkol sa ich.

Psychoterapia je náročnejší proces, ide o liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami. Psychoterapia je vhodná skôr pre klientov, ktorí majú problémy zvládať bežný život v dôsledku príznakov, akými sú úzkosť, depresia, nerozhodnosť, nadmerný strach, nespavosť.. a sami bez pomoci cudzej osoby nevedia nájsť riešenie.
Dôležité je odhaliť skryté očakávania, postoje alebo vzorce správania, podľa ktorých sa vedome, či nevedome riadime. Ak tieto nevedomé systémy objavíme, získame moc zmeniť oblasti, s ktorými nie sme spokojní.
Čím viac sa budeme poznať, tým budeme vedomejšími tvorcami nášho života, budeme ovládať svoj život miesto toho, aby život ovládal nás.

Vzťahové problémy, rodinné problémy, opakujúce sa problémy rieši párová a rodinná terapia.