Stres manažment

Takmer tri štvrtiny manažérov denne prežíva nadmerný stres. Takmer polovicu všetkých zamestnancov negatívne ovplyvňuje pracovný stres, čoho dôsledkom sú zhoršujúce sa vzťahy, nižšia výkonnosť, častejšia a dlhšia práceneschopnosť.
Väčšina z nich nedokáže efektívne predchádzať negatívnym dopadom stresu ani zvyšovať svoju odolnosť voči stále narastajúcej záťaži, čo vedie v mnohých prípadoch k vyhoreniu.

Stres je súčasť nášho života. Určitá dávka stresu je nevyhnutná pre dobré fungovanie, pretože zlepšuje náš výkon a našu pozornosť. Stres sa stáva problémom vtedy, keď pôsobí pridlho a nevieme „vypnúť“. Keď začíname mať pocit, že nezvládame to, čo sa deje v našom živote, keď nám začne prerastať cez hlavu.

Zvládnuť nároky tejto doby, každodenný stres a často aj frustráciu vyžaduje neustálu prácu na sebe ale aj pravidelný a dostatočný relax.

Stáva sa, že po dlhšom, pomerne pokojnom období, sa naraz pred človekom objaví prekážka, ktorá sa mu zdá byť neprekonateľná. To, čo doteraz zvládal bez problémov, sa odrazu zvládnuť nedá. Dochádza k situácii, kedy mobilizuje všetky sily a rezervy. Dostáva sa do stresu.

Každý človek je iný, rozdielne vnímame stres a rozdielne sa s nim vysporiadavame. Niektorí ľudia sú voči stresu odolnejší, iní menej. Jednému stačí popracovať na svojich postojoch, iný potrebuje prehodnotiť svoj život, prácu aj celé svoje smerovanie.

Dá sa všetko zvládať s radosťou a účinne zvládať stres?

Áno, radi Vás o tom presvedčíme.

Antistresové programy pôsobia preventívne proti syndrómu vyhorenia, zároveň prehlbujú schopnosť účastníkov lepšie sa adaptovať a vyrovnávať s pracovným stresom.

Náš tím je odborne vyškolený, lektori majú dlhoročné skúsenosti s prácou so stresom/relaxáciami a klinickú či terapeutickú prax. Programy sú zostavené v spolupráci so psychiatrami a psychoterapeutmi.