Prehľad a Cenník prednášok, tréningov a workshopov

Zvyšovanie odolnosti voči stresu

večerný workshop v BA

15 eur

/ 3. október 2018
 • 17:00 - 19:45 h.
 • Andrej Medveď a Radoslava Olajos
 • rezervácie: poradna@atna.sk
 • 0905 755 022

Umenie zvládať stres a záťaž

otvorený tréning pre zamestnancov firiem

180 eur

/ 4.10. a 3.11. 2018
 • 2 x 6 hodín
 • 9:30 - 15:00
 • komplexný program
 • PhDr. Radoslava Olajos

Stres manažment nácvik relaxácii

malá skupina

60 eur

/ 12. september 2018
 • 3 x 2 hodiny
 • 7:30 - 9:30 h.
 • rezervácie: atna@atna.sk
 • 0905 755 022

Stres manažment

celodenný tréning pre firmy

900 eur

/ 8 vyučovacích hodín
 • Lektor: PhDr. Radoslava Olajos
 • 6 úrovní zvládania stresu
 • prepracovaný systém vyučby a zážitku
 • max. 12 osôb

Intuitívny time manažment

celodenný tréning pre firmy

900 eur

/ 8 vyučovacích hodín
 • Lektorka: PhDr. Radoslava Olajos
 • Prepracovaný systém výučby
 • praktické študijné materiály
 • max. 12 osôb

Asertivita a krízová komunikácia

celodenný tréning pre firmy

850 eur

/ 8 využovacích hodín
 • Lektorka: PhDr. Lucia Bélová
 • 3 úrovne ( 3-dňový tréning)
 • prepracovaný systém výučby
 • max. 12 osôb

Prevencia syndrómu vyhorenia

celodenný tréning pre firmy

900 eur

/ 8 vyučovacích hodín
 • Lektorka: PhDr. Radoslava Olajos
 • prepracovaný systém vzdelávania
 • 3 úrovne
 • max. 12 osôb

Time a stres manažment

tréning pre firmy

900 eur

/ 2 x 4 vyučovacie hodiny
 • prepracovaný program na prevenciu syndrómu vyhorenia
 • najúčinnejšie techniky
 • praktické ukážky
 • Lektorky: PhDr. Radoslava Olajos alebo PhDr. Lucia Bélová

Stres a komunikácia

tréning pre firmy

900 eur

/ 8 vyučovacích hodín
 • PhDr. Lucia Bélová
 • cvičenia na zlepšenie komunikácie v strese
 • práca s trémou
 • max. 12 osôb

Spoznaj nových ľudí

Semináre, prednášky a víkendovky okrem informácii a zážitkov prinášajú nové poznanie, vzťahy s podobne zmýšľajúcimi ľudmi a vzájomnú podporu na často neľahkej ceste premeny a sebapoznania.

Rovnováha

Všetky naše aktivity smerujú k rovnováhe a prepojeniu tela, mysle a ducha. Rovnováha je základom zdravia a vnútornej stability.

Učenie

Hovorí sa, že sme sa na svet prišli učiť, spozávať seba, ale aj to, ako to tu funguje. Okrem tých, ľudmi vymyslenými zákonami, existujú aj fyzikálne a prírodné zákony, ktoré nie je nutné vymýšlať, ale objavovať. Môžeme ich nazvať životnými zákomni, ktorými sme ovplyvňovaní, či o nich vieme, či nie.