Prvá konzultácia

Prvá konzultácia trvá spravidla 90 min., slúži na zorientovanie sa v probléme či ťažkostiach, s ktorými klient prichádza. Ide o špecifický rozhovor, pri ktorom má klient možnosť otvorene hovoriť a je vypočutý bez hodnotenia a posudzovania. Sú mu kladené otázky, ktoré mu umožňujú sa na situáciu, seba a svoje možnosti pozrieť inak, ako doposiaľ.
Na konci sedenia sú klientovi odporúčané následné kroky, poukáže sa na možnosti, ktoré klient má a dostáva povzbudenie v jeho zdravých a zmysluplných rozhodnutiach. Priebeh a obsah je vždy prispôsobený aktuálnym potrebám klienta.

Kde nás nájdete: ATNA, Pri vinohradoch 172, Bratislava – Rača
Rezervácie: PhDr. Radoslava Olajos – 0905 755 022
Úvodná konzultácia stojí 65 eur

Najčastejšie dôvody návštevy:
– úzkosti
– pocity nedostatočnej sebahodnoty
– opakované problémy vo vzťahoch
– pocity viny
– strachy a vnútorná neistota
– únava a podráždenosť
– životne náročné situácie
– túžba po sebapoznaní