Večerný kurz sebapoznania – Zmeny a premeny

Prepojenie podpornej terapeutickej skupiny s krátkymi prednáškami a skupinovým koučingom vytvára vhodný priestor na sebarozvoj a zdolávanie prekážok na ceste poznania samého seba. Na ľahšie zvládanie zmien a prekonávanie neraz náročných výziev je dobré prispôsobiť aj svoj životný štýl – nastavenie optimálnej výživy a pohybu.

Nový cyklus začíname:

11. september 2019 

Radi by ste žili zdravšie, slobodnejšie a spokojnejšie, ale akosi sa vám nedarí? Vaše plány, túžby a nový režim pod ťarchou povinností miznú a blednú? Hľadáte a nenachádzate v sebe silu prekonať zlozvyky a nabrať motiváciu niečo zmeniť k lepšiemu a zmysluplnejšiemu?

Každý chce byť v živote úspešný. Každý si pod pojmom úspech predstavuje čosi iné. Niekto si úspech spája s prácou, iný s naplneným vzťahom, ďalší s vyriešením nejakého zdravotného problému. Nezáleží, v akej oblasti chcete byť úspešný. Človek rád dosahuje ciele, napĺňa si potreby a túžby.

Ak nie ste úspešní v dosahovaní cieľov, robíte kdesi chybu. Možno ju neviete odhaliť, možno neviete nájsť motiváciu alebo vám chýba energia na dosiahnutie toho, po čom túžite.

Pripravili sme pre vás ucelený a celostný program pozostávajúcich z 9 spoločných stretnutí, ktorý vám pomôže prekonať prekážky, znížiť frustráciu, ľahšie sa dostať cez kritické situácie a zo zacyklovania.

Pomôže vám v tom uzavretá a podporná skupina, max. 9 členov, ktorá spolu vytvára priestor na zmenu.

Čaká nás spoločná práca od februára do mája 2019

JASNÝ CIEĽ A CESTA K NEMU

Ak chceme hmatateľný výsledok, mať zážitok posunu a zmeny, je nevyhnutné pre to denne niečo málo urobiť. Skupina a spoločný zámer má silu nás podporiť a v slabých chvíľach podržať.

Sprevádzajú: Andrej Medveď a Radoslava Olajos

Čo nás čaká: Množstvo dôležitých informácii z oblasti ľudskej psychiky, motivácie, sebapoznania a výživy, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako sa vyhnúť zbytočným chybám. Diskusie, rozhovory, výmeny skúsenosti, formulovanie zámeru a hľadanie svojej cesty. Toho, čo nám vyhovuje, prospieva a napĺňa. (Myseľ, telo aj duša.)

Spoločný cieľ: Uvedomenie si, čo je pre mňa dôležité a čo by som rád/rada zmenil/a. Zmena životného štýlu, od zmeny stravovania, cez prístup k sebe, zmena myslenia, naučenie sa zručnosti (ktorá mi chýba), oslobodenie sa od závislých a škodlivých vzťahov, získanie odvahy konať v súlade so sebou, podpora sebavedomia a to všetko za podpory podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa navzájom podržia v náročných chvíľach.

Skupina poskytuje podporu, pochopenie, motiváciu a vytvára priestor na bezpečné sebaotvorenie a premenu. Výsledkom je dobrý pocit zo seba, z prekonania svojich limitov a z priateľských vzťahov, ktoré sa počas stretávania prirodzene formujú.

cena: 180 eur na celý kurz
Záväzná rezervácia vzniká úhradou zálohy 40 eur, čo je poplatok za prvé stretnutie. Ak sa teraz ešte  neviete rozhodnúť, či si trúfate na 5 mesačný projekt zmeny, máte príležitosť rozhodnúť sa po prvom stretnutí. Zvyšok uhradíte do konca septembra 2019.
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056 (Tatrabanka), do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a 11092019

Kde: Bratislava – Rača, Pri vinohradoch 172

Termíny: každá druhá streda

Úvodné 3 hodinové stretnutie: 11. 9. 2019 o 17:00 hod.

2,5 hodinové stretnutia (25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. 2019)

poldňový motivačný výlet do prírody (piatok alebo sobota v maji alebo v júni)

záverečné 3 hodinové stretnutie 18. decembra 2019 o 17:00 h.

3 stretnutia s Radkou, 5 spoločných stretnutí sa zúčastní aj Andrej aj Radka + telefonickú alebo mailovú konzultáciu s Andrejom ohľadne nastavenie stravovania + jeden výlet do prírody s Radkou (skupinka, výlet + relaxácie)

Témy:

  • Sebapoznanie – kto som, čo mi prospieva a kam smerujem (čo chcem, čo je nevyhnutné pre to, aby som dosiahla cieľ)
  • Zámer a cieľ (tvorba, princípy a napĺňanie cieľov)
  • Vhodná strava a prístun toho, čo našemu telu chýba (ako to zistíme)
  • K zmene je nutná sebadisciplína (ako ju pestovať a chrániť)
  • Energia, kde ju vziať (ako narábať s únavou a vyhnúť sa vyčerpanosti)
  • Rovnováha a zdravý, láskavý prístup k sebe
  • Zbavovanie sa sebaklamu a pochopenie svojich slabostí – premena na cnosti
  • Moje hodnoty a zmysel môjho úsilia
  • Sebavedomie, sebadôvera a zdroje (to, o čo sa v sebe možeme oprieť a z čoho ťažiť)

Referencie

Martin (28) 

Zuzana (49)