Najbližšie akcie

Tu nájdete prednášky, víkendové semináre a workshopy, na ktoré sa dá prihlásiť:

14. marca 2018     Zvyšovanie odolnosti voči stresu

20. marca 2018   Nulté stretnutie večerného kurzu sebapoznania (na ceste k sebe, k sebaúcte a sebaláske)

23. marca 2018   Večerná meditácia Feelingovky

28. marca 2018  Sny a práca s nimi

5. – 8. júl 2018     Letná víkendovka arteterapia a sebapoznanie

1 2 3 4 6