Čo je to naučená bezmocnosť (learned helplessness)? Vedeli ste, že pocit bezmocnosti môže byť aj naučený? Opakované zlyhanie, opakovaná skúsenosť...