Pocit nedostatočnej sebahodnoty nie je len o pocitoch spojených s menejcennosťou, prehnanou skromnosťou, pochybnosťami o sebe, vnútornou...