Večerný seminár o opakovaných snoch | posolstvo sna

Práca so snovým materiálom, seminár s vedenou meditáciou a imagináciou

Kedy: 29. septembra 2020 (17:30 – 20:30)
Kde: Bratislava – Rača

Vstupné:  36 eur 
Lektorka: PhDr. Radoslava Olajos

Téma: Symboly, mýty a opakované sny

Sny o nás môžu prezradiť veľa. Sen je symbolická správa z nevedomia. Po prebudení sa väčšina snov rozplynie, vybledne a rýchlo mizne. Často nenávratne. Obrazy a vnemy boli tak jasné a zrazu sú preč, nevieme ich dosť dobre zachytiť, opísať. 

Cez sny sa do vedomia z nevedomia dostávajú správy, ktorým nemusíme rozumieť. Sny sú nositeľmi nevedomých obsahov, dôležitých odkazov. Jazyk snov nie je totožný s jazykom, ktorým hovoríme my. Ako porozumieť často nezmyselným, nelogickým až mýtickým úkazom, skúsenostiam a zážitkom, ktoré počas spánku máme? Kým spíme, nevedomie ožíva, ego spí, necenzuruje. Čoho je sen prejavom, kto sa nám v ňom prihovára a na čo upozorňuje?

Súčasťou stretnutia sú cvičenia a imaginácie, ktoré napomáhajú uchovať čo najviac odkazov a obsahov.

Počet miest je limitovaný, pracuje sa v malých skupinách do 6 osôb.

Záväzná rezervácia vzniká úhradou vstupného 36 eur.
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056 (Tatrabanka), do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno

Úhradou vstupného potvrdzujete, že ste sa oboznámili:
i) so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Atna (VOP) ktorá akciu organizuje,
ii) so spôsobom nakladania s Vašimi osobnými údajmi; a že s nimi zároveň súhlasíte. Text VOP nájdete tu.
S Vami poskytnutými osobnými údajmi nakladáme podľa GDPR a to spôsobom uvedeným tu.