Najnovšie príspevky

O sebapoznaní
Share:

O sebapoznaní

Gnothi seauton (Poznaj sám seba) starogrécky nápis vrytý do tabuľky nad vchodom do Apolónovho chrámu fascinuje...
1 2 3 6