Tvoríte? Dobre robíte!

Kto chradne, trápi ho dlhodobý stres, úzkosť, prázdnota alebo aj pocity menejcennosti, odporúča sa začať tvoriť. Nemusíte začať tvoriť umelecky, stačí tvoriť pri bežných činnostiach. V kuchyni, pri zariaďovaní, v práci, pri obliekaní, dokonca pri upratovaní.

Výskumy potvrdzujú, že ľudia, ktorí tvoria, považujú sa za tvorivých, prežívajú spokojnejší život. Majú silnejšiu imunitu – menej často sú chorí a vedia lepšie narábať s …