Kontakt

Poradňa a konzultácie

j

Rezervácia konzultácii

PhDr. Radoslava Olajos
Bratislava – Rača
poradna@atna.sk

mobil: 0905 755 022
(sms alebo WhatsApp)

Obchodné záležitosti

Tréningy pre firmy
atna@atna.sk

v

Konzultačné hodiny

utorok 9:00 – 18:00
streda 7:00 – 16:00
štvrtok 7:00 – 16:00

ATNA, s.r.o. Pri vinohradoch 172, Bratislava – Rača

mobil: 0905 755 022