ONLINE SEMINÁR O SNOCH | SEBAPOZNANIE CEZ VÝKLAD SNOV

ZAUJÍMAJÚ VÁS SNY? VNÍMATE, ŽE BY SA DALO VĎAKA SNU ODHALIŤ NIEČO O SEBE, LEN NEVIETE, Z KTORÉHO KONCA ZAČAŤ?
Pozývam vás na cestu objavovania v hlbinách vášho podvedomia prostredníctvom práce so snom cez Skype.

Kedy: každý on-line seminár trvá dve hodiny

    • 13.04. 2021 o 19:30 h. – Odkazy v snoch, čo je na snoch dôležité si všimnúť.
    • 27.04. 2021 o 19:30 h. – Rôzne spôsoby, ako si zo sna vziať odkaz. Ako odhaliť, na čo ma sen upozorňuje? Sny v období splnu.
    • máj 2021 – Symboly v snoch a základy ako si ich chápať a porozumieť im.
    • máj 2021 – Návrat k sebe cez sny. Vnímanie seba. Kto som? Aké sú moje možnosti, ktoré ešte nevídím a sny mi ukazujú?

Cena: 20 eur / jeden večer
Pri zakúpení dvoch seminárov naraz: 30 eur

Viac info: 0905 755 022 alebo poradna@atna.sk

On-line seminár je interaktívny, je možné klásť otázky. Robia sa cvičenia a ukážky.

Sen neprináša len otázky, ale aj odpovede. Tak ako príbehy, rozprávky, aj sny sú plné neobyčajných javov a učia nás chápať súvislosti inak. Sen nepozná obmedzenia nášho vedomia a sveta. Sny sa nedajú logicky a spoľahlivo vysvetliť ani vyložiť podľa návodu či manuálu. Svet snov je svet symbolov. Neexistuje v ňom čas, ako ho máme v našej realite. Ak si sny vieme zapamäť, bývajú skvelým prameňom sebapoznania pre nás samotných, snívajúcich.

Čo sa môžete dozvedieť? Ako so snami pracovať, čo všetko sa dá z nich zistiť, ako si všímať symboly. Ako sa dajú využiť na sebapoznanie, pochopenie seba, odkazov z nevedomia a odkazov duše. Ako si zapisovať sny, ako s textami a zápiskami ďalej pracovať.

Sny sa nedajú logicky spoľahlivo vysvetliť ani vyložiť. Svet snov je plný symbolov a každý symbol má sedem významov plus náš vlastný. Svet sna nám umožňuje stretnúť seba v rôznych podobách. Naše poznanie nie je úplné, ale čiastočné a tak sny prinášajú chýbajúce úlomky. Sen môže byť opojný, ľahučký a povznášajúci sa nad naše možnosti a schopnosti. Sen môže byť spojený so silnými emóciami aj nočnými morami. Sny sú zahalené tajomstvom.

O snoch vieme stále málo, hoci sa nimi naprieč históriou zaoberali už mnohí. Sny sú prameňom sebapoznania pre nás samotných, snívajúcich. Tak, ako k nám do života prichádzajú situácie a ľudia, do snov prichádzajú obrazy, vnemy a okolnosti rovnako nie náhodne.

Seminár vedie:

PhDr. Radoslava Olajos je párová a analytická terapeutka. Venuje sa rozvoju osobnosti cez prácu s nevedomím. Spája poznatky teórie C. G. Junga, hlbinnej psychológie a dynamickej psychoterapie. Do praxe prináša nevšedné a umelecké prvky arteterapie, dramatoterapie a bodyterapie. Venuje sa individuálnej práci, vedeniu seminárov a párovej terapii. Hlavnou a nosnou témou je individuačný proces, transformácia vzťahov a sebapoznanie. Pomáha ľudom odhaľovať význam snov, vedie ich k sebapochopeniu. Sny ju priťahovali od detstva. Pamätala si ich a zapisovala odkedy vedela písať. O snoch sa rozprávali doma, v kruhu rodiny zdieľali a popisovali si ich. Bavili sa o tom, ktoré symboly predznamenávajú určité udalosti, výstrahu alebo nepríjemnosti. Skúsenosti sa odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Od zvedavosti, k štúdiu a návratu kpozorovaniu bez hľadania len prorockých znamení prichádza k poznaniu, že sen prináša to, čo v bežnej realite nemáme možnosť zachytiť a vidieť.

Referencie účastníkov on-line seminára o snoch jar-leto 2020:
Zuzana (52) – Získala som nové skúsenosti o práci so snami a vďaka nim časom aj nové poodhalenia o sebe, možnosť sa viac spoznať a vidieť aj to, čo som doteraz „nechcela“ vidieť. Radka na seminári odovzdáva vlastné skúsenosti a poznanie z dlhých rokov práce so snami a vďaka cvičeniam, či imagináciám je seminár veľmi pútavý a obohacujúci.