Moje vzdelanie a terapeutická príprava

PhDr. Radoslava Olajos

Som absolventka sedemročného vzdelávania a dlhodobého psychoterapeutického výcviku v hlbinnej psychoterapii SUR Praha a psychodynamickej psychoterapii, SIPP, Pezinok (2005 – 2011).

Vyštudovala som PDF Univerzity Komenského v Bratislave (1996-2001)
Svoje prvé skúsenosti som získala v mojom prvom zamestnaní v Diagnostickom centre pre mládež v Záhorskej Bystrici na Diagnosticko-terapeutickom oddelení (2002 – 2004).

Od roku 2006 mám vlastnú prax a venujem sa okrem terapii a poradenstva aj lektorovaniu a vedeniu seminárov sebapoznania.

Ďalšie dlhodobé výcviky a kurzy:
Letná škola Adlerovskej psychológie – Párové poradenstvo, Slovenská asociácia individuálnej psychológie, lektor: Dr.Paul Peluso, PhD. (2019)
Nadstavbový výcvik v párovej a rodinnej terapii, GI a Institut Petra Boše, lektori: Zdeněk Macek, Jitka Vodňanská, Slavoj Titl, Ivan Ulehla, Jan Hovorka, Praha (2015 – 2017)
Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (Davanloo’s) – Teória a supervízia u PhDr. Ľudovíta Juráša, CSc., Pezinok (2016 – 2018)
HNP (hledat, najít, pustit) – Intenzívny psycho-spirituálny výcvik u psychoterapeutky Jitky Vodňanskej (2016 – 2018)

Pracujem aj s inými metódami a technikami:
Krátka terapia zameraná na riešenie (SFBT), vedená francúzskou psychoterapeutkou Hellen Dellucci, Trenčín (2010),
Visionary Intuitive Healing® by Inna Segal, I. a II. level (2012).
Škola sebapoznávania, MUDr. Pavel Špatenka, Praha (2012/2013)
Škola mimozmyslového vnímania I. a II. u Zdenky Blechovej – Spiritual medicine Woman A. MI. University, ktorá je členkou International PSY-ACADEMY  (2016 – 2018)

Poskytujem : individuálne konzultácie, párovú a vzťahovú terapiu,  prácu so skupinou, vediem semináre osobnostného rozvoja a sebapoznania.

Zameriavam sa na hlbinnú analytickú terapiu, bola som členka SIPP (Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie), pracovala som ako psychoterapeut pod ich supervíziou (2007 – 2012) Praxovala som v dennom psychiatrickom stacionári v Spirare, Bratislava (2007 – 2008), Anima Terapie, Apolinár, Praha (2016-2017) a Psychiatrická ambulancia MUDr. Juraja Tkáča, Jihlava (2010 – 2018)

S kolegami párovými a rodinnými terapeutmi na spoločnom stretutí v Českom Šternbergu, s našou učiteľkou Jitkou Vodňanskou, október 2017

 

Viac o mne a o tom, ako pracujem nájdete tu.