Prvá konzultácia

Prvá konzultácia trvá spravidla 90 min., slúži na zorientovanie sa v probléme či ťažkostiach, s ktorými klient prichádza. Ide o špecifický rozhovor, pri ktorom má klient možnosť otvorene hovoriť a je vypočutý bez hodnotenia a posudzovania. Sú mu kladené otázky, ktoré mu umožňujú sa na situáciu, seba a svoje možnosti pozrieť inak, ako doposiaľ.
Na konci sedenia sú klientovi odporúčané následné kroky, poukáže sa na možnosti, ktoré klient má a dostáva povzbudenie v jeho zdravých a zmysluplných rozhodnutiach. Priebeh a obsah je vždy prispôsobený aktuálnym potrebám klienta.

Kde nás nájdete: ATNA, Pri vinohradoch 172, Bratislava – Rača
Rezervácie: PhDr. Radoslava Olajos – 0905 755 022
Úvodná konzultácia stojí 65 eur

Najčastejšie dôvody návštevy:
– úzkosti a nízka sebadôvera
– pocity nedostatočnej sebahodnoty
– opakované problémy vo vzťahoch
– pocity viny, smútky, nespavosť
– strachy a vnútorná neistota
– nevysvetliteľná únava, vyčerpanosť a podráždenosť
– náročné a prelomové situácie v živote človeka
– vnútorné nenaplnenie, dlhodobá frustrácia a stagnácia
– túžba po sebapoznaní a osobnom raste

Platba v hotovosti momentálne nie je možná.
Sedenie začína v dohodnutom čase, v prípade omeškania sa čas neposúva. Po dohodnutí termínu je nutné urobiť platbu za prvé sedenie. Ak sa nedohodnete inak, cena je 65 eur.

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056 (Tatrabanka), do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a dátum konzultácie
Pri neodhlásení sa do 24 hodín počas týždňa a najneskôr v piatok pred víkendom hradia klienti stratu v plnej sume.