Seminár: Vnútorná sila, prekonávanie strachov cesta k sebadôvere

Učíme sa prekonávať strachy, nachádzať vnútornú silu a odvahu.

Každý má moc ovplyvňovať si kvalitu svojho života. Či si to uvedomujeme alebo nie. Cez naše rozhodnutia, správanie, postoje a myslenie si vytvárame to, čo následne žijeme. Naše správanie je ovplyvnené programami (vzorcami správania), ktoré sme sa naučili ešte v detstve/mladosti, prip. sme vypozorovali, že je výhodné, chráni nás. Väčšina nespokojných a úzkostných ľudí viac reaguje na to, čo sa deje impulzívne alebo úniká, odovzdáva kompetencie (zodpovednosť) a radšej vyhovie tlakom, upadá do závislosti. Kde nachádzať silu a vieru, sebadôveru v časoch, keď sa rúcajú istoty, dominuje chaos a napätie?
Na seminári sa budeme venovať odhaleniu týchto programov, nachádzať odvahu prekročiť svoj tieň a budeme sa učiť využívať nahromadený hnev konštruktívnym spôsobom.
 
Kedy: sobota  9. apríla 2022 od 10:00 – 17:00 h.
Kde: Poradňa v Rači, ul. Pri vinohradoch
Vstupné: 70 eur
Vstupné v predpredaji: 60 eur pri úhrade najneskôr 01.04.2022
Seminár vedie: Radoslava Olajos
Rezervácie: poradna@atna.sk
 
Pracovať budeme v malej skupinke.
Čo nás čaká na seminári: krátke prednášky, imaginácia, práca s telom a zdieľanie v skupine, čo umožňuje pohľad pod povrch vecí, hlbšie pochopenie, ale aj inšpirácie na vašej ceste k sebe. Používame overené metódy a sebapoznávacie techniky rôznych psychoterapeutických a terapeutických škôl.
Väčšina strachov a pocitov viny pramení z našich predošlých skúseností, našeho spôsobu premýšľania, z našich presvedčení a postoja obete – naučenej bezmocnosti. Možno už cítite, že je čas na zmenu, ale odvahu a silu nenachádzate.
Kedykoľvek prežívame stres, dopadá na nás úzkosť, otupelosť alebo sa trápime pre nízke sebavedomie, uviazli sme v mysli – v programoch, najčastejšie v role obete. Tieto programy je možné prekročiť a oslobodiť sa od nich.
Na seminári sa zameriame aj na prebúdzanie citu – súcitu a láskavosti, samoúzdravným schopnostiam našej psychiky a odhaľovaniu programov obete, ktoré nás negatívne ovplyvňujú, aj keď ich úlohou je nás chrániť. Chránia však nie len pred zranením, ale aj naplnením toho, po čom najviac túžime. 
Kto vnútorne zosilnie poznaním, je schopný opustiť to, čo ho doposial chránilo, no brzdilo zároveň. Emočne dozrievať znamená porozumieť tomu, čo sa vo mne deje, vnímať svoje pocity a emócie, rozpoznať svoju jedinečnosť a získať súcit k sebe, vďaka čomu prekonávame vnútorné dilemy, nachádzame odvahu opúšťať detské stratégie, obmedzenia/obrany a nahrádzať ich zrelými postojmi, postavenými na sebadôvere, zodpovednosti a sile prijímať veci také, aké sú.