Čo si prečítať, keď duša volá o pomoc

Stáva sa, že stojíme na jednom mieste, cítime, že potrebujeme zmenu, pretože sme uviazli v bezmocnosti, vyčerpaní alebo v situáciách a vzťahoch, ktoré nás nenapĺňajú, dokonca ubíjajú. Niekto vyhľadá priateľa, iný terapeuta, či psychológa, ale aj dobrá kniha vám môže pomôcť získať pochopenie, odstup od starostí a priniesť úľavu. Možno máte pocit, že už všetko viete. Tá správna kniha však môže motivovať už len tým, že dokáže pozmeniť pohľad na svet, pobaviť vás alebo si uvedomíte, že pri čítaní sa prelaďujete a opadá z vás stres a napätie. Motivačné knihy a populárno náučná literatúra slúži najmä na osobný a duchovný rozvoj. Čítanie kníh má blahodárne účinky, pretože redukuje stres, rozširuje slovnú zásobu, prehlbuje schopnosť sa koncentrovať, zlepšuje pamäť a analytické myslenie, vzdeláva a poskytuje nové pohľady na svet a tým rozširuje naše možnosti a rozhľad.

Vybrala som niekoľko kníh, ktoré sama rada čítam a odporúčam ich priateľom aj klientom, pretože ma inšpirovali a inšpirujú, sú zrozumiteľné, ľahko sa čítajú a je možné v nich objaviť odpovede na mnohé otázky, ktoré nás trápia vo vzťahoch, keď prechádzame krízami a pochybnosťami o sebe, o svojom smerovaní.

S láskou, Radka

BDELOSŤ (Anthony de Mello)
Autor prebúdza trefným odhaľovaním omylnosti našich presvedčení a scestnosť našich sebaklamov a ilúzií. Má dar poukázať na pravdu, ktorá očisťuje a hojí naše rany. Kniha ukrýva inšpiráciu pozrieť sa na každodennosť a naše problémy inak. Ponúka vtipné a láskavé podnety, ktoré prebúdzajú k bdelosti.

KOUZLO SEBAÚCTY (OSHO)
Jedným z nejzávažnejších problémov dnešnej doby je nedostatok sebaúcty a zdravého sebavedomia. Snažíme sa prispôsobiť okoliu, podliehame vonkajším vplyvom a strácame seba, svoju osobitosť. Kniha nabáda k objaveniu tohto najcennejšieho pokladu – svojej pravej podstaty, ktorá je prítomná, ale zabúdame na ňu.

NEDOSTATOČNÝ POCIT VLASTNEJ HODNOTY (Heinz-Peter Röhr)
V šťastí nám často bránia škodlivé modely myslenia a správania. Opakovaním si: „Nie som dosť dobrý. Nezvládnem to. (Ne)zaslúžim si to. “ si podkopávame pocit vlastnej sebahodnoty. Tieto skryté programy (presvedčenia o sebe) nám otravujú dušu a spôsobujú rozličné nepríjemnosti. Kniha pomáha čitateľom pochopiť súvislosti a postupne sa zbavovať týchto sebadeštruktívnych programov, čím posilníme pocit vlastnej hodnoty.

PODMINOVANÉ DĚTSTVÍ (Heinz-Peter Röhr)
Kniha sa zaoberá obnovou sebaúcty. Odhaľuje súvislosti príznakov ako je úzkosť, strachy, sebapodceňovanie a rôzne formy sebadeštruktívnych sklonov a nášho detstva. Autor poskytuje originálne a dôkladne prepracované metódy a spôsoby, ako postupne obnoviť sebaúctu a oslobodiť sa od ťaživých pocitov a obmedzení. Kniha slúži nielen ako kľúčová pomôcka strádajúcim, ale aj ako prehľadný študijný materiál pre profesionálov.

BUDU VůBEC NĚKDY DOST DOBRÁ? (Karyl McBride)
Kniha je určená dcéram matiek, ktoré sa správali sebecky a sústredili sa len na seba. Takéto matky svoje dcéry učia, že láska nie je bezpodmienečná, že ju dostanú len vtedy, keď sa správajú tak, ako sa od nich očakáva. V dospelosti tieto dcéry majú problém s prekonaním pocitu nedostatočnosti, emočnej prázdnoty a smútku. Autorka ponúka pomocnú ruku na prekonanie ťaživého a zúskostňujúceho a dokázali zmeniť svoj život k väčšej vnútornej slobode.

ZÁVISLÉ VZTAHY (Heinz-Peter Röhr)
Závislosť na blízkych osobách (vzťahoch) sa vyznačuje zvýšenou potrebou prepojiť si život s druhým človekom aj na úrovniach, ktoré mu bránia dozrieť a stať sa dospelým, zodpovedným jedincom. Neschopnosťou osamostatniť sa, nízkym sebahodnotením či neprimeranými obavami z opustenia, neprimeraným prispôsobovaním sa a zvýšenou potrebou sa zapáčiť, vyhovieť. Podľa odborníkov sú tieto vzťahové závislosti viac rozšírené, než sa predpokladalo, a vedú k rôznym formám závislého správania, psychosomatickým ochoreniam, depresiám alebo dotyčného dostávajú do role týraného a zneužívaného človeka.

VZTAHY A MÝTY (Honza Vojtko)
Aké mýty vo vzťahoch sú najčastejšie a do akej miery by sme ich mali brať vážne? Existuje návod alebo vysvetlenie, prečo ten či onen vzťah nevydržal alebo sa ani poriadne nezačal? V knihe nájdete pohľad párového terapeuta na banálne aj komplikované situácie vo vzťahoch. Prináša čitateľovi nádej aj nadhľad.

PARTNERSKÉ VZŤAHY (Zdenka Blechová)
Čo očakáva žena od muža a muž od ženy?  Autorka rozoberá príčiny problémov v partnerských vzťahoch a ukazuje cestu, ako sa zbaviť našich predsudkov a emócii, ktoré nás v mileneckom či v manželskom vzťahu často trápia. Priamočiaro poukazuje na rozdielne vnímanie erotiky a sexu u ženy a muža, ktoré často bývajú príčinou nedorozumení a niekedy aj dôvodom rozchodu.

OD OSAMELOSTI K BLÍZKEMU VZŤAHU v partnerstve (Ján Hrustič)
Ako by sme mohli zabrániť partnerskej deštruktivite a ničeniu všetkého krásneho, s čím na začiatku vzťahu partneri začínali? Čo robiť inak a čo zmeniť na prístupe k sebe a partnerovi, aby sme minimalizovali vzájomné napätie vo vzťahu?

ÚZKOSTNÝ PACIENT (Radkin Honzák)
Jeden z našich popredných odborníkov-psychiatrov v knihe predkladá svoje bohaté skúsenosti z praxe. Pocity úzkosti a strachu nás sprevádzajú celým životom. Úzkosť sa vyskytuje v populácii viac, ako sme si mysleli. Ako odlíšiť úzkostnú poruchu? S čím úzkosť súvisí a ako jej predchádzať? Ako narábať s úzkosťami, keď sa začnú objavovať?  

SETKÁNÍ S DRAKEM – Jak ukončit utrpení vstupem do vlastní bolesti (Robert Augustus Masters)
Kniha dáva odpoveď na to, aký je rozdiel medzi bolesťou a utrpením. Bolesť je pociťovanie zranenia, utrpenie je dramatizácia tohoto zranenia, ktorá nás stavia do role zraneného a izoluje nás od pôvodu našej bolesti. Obrat k bolesti a vstup do nášho strachu, tiesne, otupelosti, stuhnutosti a smútku nám pomáha navrátiť sa na cestu ku skutočnému šťastiu. Prejdenie (precítenie, pochopenie, prijatie) si našou bolesťou naše utrpenie ukončí alebo prinajmenšom radikálne zmenší, aj keď bolesť samotná zostáva. Čím dôvernejší vzťah máme so svojou bolesťou, tým menej trpíme.

HRANICE (Henry Cloud a John Townsend)
Hranice v rôznych oblastiach nášho života vymedzujú, kto sa k nám smie priblížiť, pomáhajú nám rozhodnúť, komu a čomu povieme áno alebo nie, či určiť vzťah k sebe samému. Hranice sú o rozhodnutí, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. V knihe sa dozviete, čo hranice sú, čo chránia, ako sa vytvárajú, ako sú narušované, ako ich opraviť a ako ich využívať.

MOC VERSUS SÍLA (David R. Hawkins)
Človek si myslí, že žije vďaka silám, ktoré má pod kontrolou, ale v skutočnosti je ovládaný mocou z netušených zdrojov, nad ktorými nemá žiadnu kontrolu. Kniha vám odhalí, aký je rozdiel medzi mocou a silou a ako sa mení náš vplyv a život v rôznych úrovniach vedomia.

ŠLABIKÁR ŠŤASTIA 1 – 5 (Pavel Hirax Baričák)
Päť dielov šlabíkára vám môže byť sprievodcom sebapoznania a sebapremeny, motivačnou literatúrou aj inšpiratívnym zdrojom na vašej ceste za sebavedomím, prekonaním strachov, vnútorného odporu a sebaprijatia. Príbehy, rozprávanie a skúsenosti autora pomáhajú čitateľom prekonávať náročné obdobia svojho života.

ZDRAVÍ ČLOVĚKA – projevy pýchy (Sergej N. Lazarev)
Čo je to pýcha a prečo nám tak škodí? Aký vplyv majú naše postoje k sebe a druhým na naše zdravie a osud? Autor poukazuje na to, že jedným z najlepších liekov pre dušu, ducha a telo je presné stanovenie si priorít a správne vnímanie sveta a seba, ktoré musí byť založené na pochopení vyšších zákonov.

PROBOUZENÍ TYGRA (Peter A. Levine a Ann Frederick)
Kniha zrozumiteľne popisuje prejavy tráum a kroky, ktoré vedú k ich liečeniu. Trauma často vzniká následkom zdanlivo bežných zážitkov a skúseností počas nášho detstva, mladosti, ale aj dospelosti. Nájdete tu niekoľko cvičení, ktoré vám pomôžu pomôcť pochopiť súvislosti, ale aj oslobodiť sa od ťaživých príznakov pomocou práce s telom a uvedomovaní si seba a svojich pocitov.