Zvyšovanie odolnosti voči stresu

Pozývame vás na ďalší spoločný workshop s Andrejom Medveďom.

   

Ako lepšie porozumieť stresu a nenechať sa ním ničiť – päť nezávislých workshopov zameraných na najčastejšie problémy vyplývajúceho z dlhodobého stresu. 

Kedy: streda 7. november 2018 o 17:00 h. (predpokladaný koniec o 20:00 h.)

Kde: Poradňa zdravého životného štýlu Pri vinohradoch 172, BA – Rača

Téma najbližšieho stretnutia:  Vplyv čreva na vznik zápalov, stresu a výkyvy nálad
Ako naše trávenie vplýva na náš organizmus? O črevách sa hovorí, že sú druhým mozgom, viete prečo? Vieme ovplyvňovať našu psychiku a celkové zdravie udržiavaním si čreva v dobrej kondícii? Záleží na tom čo jeme? Prečo zápal a depresívne nálady súviasia s črevom a tým, aké je naše trávenie. Hovorí sa, že ak človek niečo nevie stráviť a nemyslíme tým len potravu, ale aj informácie, tak mu je ťažko. Ako dokážeme ovplyvňovať svoju vitalitu a pocity prostredníctvom výživy, ale aj zmeny postoja sa dozviete na prednáške.

Vstupné uhradené dopredu: 15 eur

Záväzná rezervácia vzniká úhradou 15 eur,
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056 (Tatrabanka), do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno (informujte sa prosím o voľných miestach telefonicky, stačí sms: 0905 755 022 alebo e-mailom: poradna@atna.sk)

Platba na mieste: 20 eur, informujete sa prosím o obsadenosti dopredu 0905 755 022

Počet miest je limitovaný, max. 18 účastníkov.

Stresová reakcia má svoj význam, patrí k základným nástrojom na prežitie človeka. Nemožno túto životne dôležitú sebazáchovú funkciu odstrániť alebo oslabiť len preto, aby sa nám ľudom v konzumnej spoločnosti ľahšie a pohodlnejšie žilo. Nič nás nerušilo na svojej ceste za šťastím.

Nás väčšinou netrápi samotný stres, ale príznaky dlhodobého stresu, ktorými sú únava, úzkosť, neschopnosť sa sústrediť, nespavosť, depresívne nálady, rôzne splíny a pocity prázdnoty, nadmerné potenie, pochybnosti o sebe a svojich schopnostiach, nízka sebadôvera, sklon k priberaniu (obezita), predčasné starnutie, oslabená imunita a pod. Tieto príznaky súvisia s dlhodobým stresom, aj keď sú pripisované často iným diagnózam alebo poruchám.

Z mojej praxi viem, že 90% ľudí s príznakmi ako sú depresívne stavy, úzkosť alebo nespavosť nie sú chorí – netrpia psychickými poruchami, sú „len“ nešťastní. Ide o ľudí, ktorí uviazli v nevyhovujúcich podmienkach v práci alebo v osobnom živote. Sú obklopení necitlivými, manipulatívnymi, dokonca agresívnymi ľudmi, nemajú síl opustiť dusnú atmosféru ani za seba zabojovať. Dostávajú sa do stresu, pretože uviazli v bezmocnosti alebo nečinnosti.

Doplácajú na svoju naivitu a nevedomosť. Druhú skupinu klientov tvoria ľudia, ktorí sa ničia sami z vnútra, trpia pocitmi menejcennosti, perfekcionalizmom, vnútornou nespokojnosťou alebo prázdnotou. Ničí ich sebadeštruktivita, ale aj početné konflikty, ktoré akoby priťahovali do života. Ak nevedia sami prekonať svoje traumy a tak im nebadane stres ukrajuje z kvality života.

Prechádzajú krízami, ich telo a duša protestuje, kričí – dostáva sa do stavu alarmu, čiže STRESU.

Ak vás zaujíma táto téma a aké sú možnosti zmierniť svoje trápenie vhodnou stravou a postojom k sebe a životu, pozývame vás na spoločný večer s Andrejom Medveďom a Radoslavou Olajos.

Na každé stretnutie je možné prihlásiť sa zvlášť. Každé stretnutie stojí 15 eur/20 eur (na mieste)

Téma 2. stretnutia: Nespavosť, únava a problémy s kvalitou spánku (január 2019)

Na kvalitu spánku má vplyv mnoho faktorov. Dá sa zlepšiť kvalita spánku? Kde začať a čo všetko upraviť, aby sme sa ráno prebúdzali osviežení? Využite príležitosť sebaskúsenostnej časti workshopu a objavte príčinu svojej nespavosti.

Téma 3. stretnutia: Pozornosť, schopnosť sa sústrediť a pamäť 

Pre dlhodobý stres sú typické príznaky, akými sú zhoršovanie pozornosti, schopnosti sa sústrediť a pamätať si. Problémy s tým nemajú len dospelí, ale aj deti. Dá sa s tým niečo urobiť, ovplyvniť? Dozviete sa na večernej prednáške.

Téma 4. stretnutia: Stres, depresívna nálada a nadváha 

Čo majú spoločné títo traja strašiaci? Prečo priberáme a nevieme zhodiť? Prečo sa dlhodobý stres končí depresívnymi stavmi? Aký je rozdiel medzi únavou a depresiou? Ako sa naše telo vie chrániť pred preťažením? Ako predísť problémom? Je to otázka výživy, psychiky alebo životného štýlu?

Téma 5. stretnutia: Chronická únava a vyčerpanosť 

Ako stravou, postojom a prístupom k životu zmierniť únavu a predísť vyčerpanosti. Ktoré látky, činnosti a správanie prehlbuje únavu a vyčerpanosť. Vplyv stravy, vzťahov a zmyslu života na naše energetické zdroje a motiváciu konať a meniť sa.

Obsah stretnutí

– antistresová diéta (na čom je postavená a v čom pomáha)
– potraviny, vitamíny a minerály treba zaradiť do jedálnička
– čomu sa rozhodne vyhnúť (od jedla, cez postoje, čo nás ubíja a vysiluje..)
– čo nám pomáha sa uvoľňovať, prierez najúčinejšími pomocníkmi pri prvej pomoci pri strese (esenciálne oleje, dychové cvičenia, meditácia, joga, pohyb a pod.)
– životná rovnováha a kontakt so sebou (žiť v súlade so sebou, sebapoznanie)
– ukážka ukotvovania a uvoľňovania (EO, hudba a 5Z)
– ako odhaliť svoju príčinu a ako ju odstrániť
– princíp zmeny (prečo nič nezmeníme, kým nemusíme?)
– spoločná diskusia + otázky a odpovede

Kontaktná osoba: PhDr. Radoslava Olajos

Telefonicky, stačí sms: 0905 755 022 alebo e-mailom: poradna@atna.sk