ANGER MANAGMENT | SEBAOVLÁDANIE

PROGRAM NA LEPŠIE ZAOBCHÁDZANIE S HNEVOM

Hnev je jedna zo základných emócii. Hnev sám o sebe nie je problémom. Problémy nastanú, keď sa hnev stáva nekontrolovateľným. Ak nahromadené napätie z potlačenia prerazia bariéru racionality a schopnosti sa ovládať.

Hnev sa nedá „vyliečiť“, môžete však zvládnuť jeho intenzitu a vedomejšie a uvážlivejšie reagovať, príp. sa naučiť narábať so vznikajúcou energiou, silou a nutkavým správaním. Existujú účinné terapeutické stratégie na zvládanie hnevu a môžu vám pomôcť stať sa menej reaktívnymi. Môžete sa dokonca naučiť rozvíjať viac trpezlivosti a pochopenia pre seba a druhých.

Cieľom programu ANGER MANAGMENT je naučiť sa skúmať svoje spúšťače hnevu. Pochopenie mechanizmov hnevu, ale aj schopnosť inak sa pozerieť na situácie, ktoré vás privádzajú do zúrivosti.  Nahromadený hnev môže rýchlo skresliť úsudok a rácio, preto je účinné zamerať svoju pozornosť aj na nácvik všímavosti a schopnosti sa uvoľniť. Práca s hnevom je komplexná záležitosť, často si vyžadujúca dlhodobejšiu spolupráciu.

Zameriavam sa s klientom predovšetkým na:

  • pochopenie súvislostí a príčin hnevu
  • účinné stratégie zvládania hnevu (výber individuálne vhodných vzhľadom na temterament a povahu)
  • nácvik všímavosti (Mindfulness training)
  • nácvik empatie a práca s emóciami
  • zvyšovanie frustračnej tolerancie
  • podpora emočnej zrelosti
  • nácvik uvoľnenia (dychové a svalové relaxácie)

CENA ZÁKLADNÉHO PROGRAMU 180 EUR

POZOSTÁVA Z TROCH 70 MIN. INDIVIDUÁLNYCH SEDENÍ V PORADNI

Následné stretnutia: cena dohodou

ONLINE PROGRAM POZOSTÁVA ZO ŠTYROCH 50 MIN. KONZULTÁCIÍ ZA ROVNAKÚ CENU (180 EUR)

Viac informácii a rezervácie:
PhDr. Radoslava Olajos – hlbinná analytická terapia
tel: 0905 755 022

Ak vás téma zvládanie hnevu zaujíma, prečítajte si článok: Čo sa dá robiť s hnevom

Neschopnosť ovládať svoj hnev môže mať za následok okrem nepravidelného správania aj násilie, zneužívanie, rôzne formy závislosti a iné deštruktívne a sebadeštruktívne sklony.

Dlhodobo potlačený hnev môže viesť k zúrivosti a emocionálnym výbuchom, dokonca k zdravotným problémom.
Nekontrolovaný hnev môže ovplyvniť vaše vzťahy, prácu aj zdravie. Vaša rodina, deti, susedia a spolupracovníci môžu byť ohrozovaní nekontrolovanými výbuchmi a nevyspytateľným správaním. Ak máte problémy s hnevom, dôležitá je podpora, ktorú potrebujete na vypracovanie si efektívnejších stratégií zvládania a vyjadrovania emócii.