INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

 

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE V PORADNI

Poskytujem odborné konzultácie v oblasti osobných, životných a krízových situácií, vzťahov, pocitov, psychických alebo psychosomatických ťažkostí. Pracujem v Bratislave, v mestskej časti Rača.

Pracujem hlbinne analytickým prístupom, využívam metódy dynamickej psychoterapie a bodyterapie.

Dĺžka spolupráce je individuálna. Trvá zväčša niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch aj niekoľko rokov, podľa typu problému a požiadaviek na rozsah zmeny.

Poradenstvo môže byť jednorázové, neočakávajte však výrazné zmeny. Poskytuje priestor na zorientovanie sa v sebe a svojich ťažkostiach.

Frekvencia návštev a konzultácií je otázkou vzájomnej dohody.

Platba v hotovosti momentálne nie je možná.

Sedenie začína v dohodnutom čase, v prípade omeškania sa čas neposúva. Po dohodnutí termínu je nutné urobiť platbu za prvé sedenie. Ak sa nedohodnete inak, cena je 75 eurIBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056 (Tatrabanka), do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a dátum konzultácie
Pri neodhlásení sa do 24 hodín počas týždňa a najneskôr v piatok pred víkendom hradia klienti stratu v plnej sume.

Odhlásenie je nutné cez SMS – 0905 755 022, upresnite termín dohodnutej konzultácie, ktorú rušíte.

Cenník je platný od 1. mája 2024

NEVIETE PRÍSŤ NA OSOBNÚ KONZULTÁCIU? VYUŽITE ON-LINE PORADENSTVO

DISKRÉTNOSŤ A OTVORENOSŤ

l

OTÁZKY A ODPOVEDE

STIAHNITE SI ON-LINE KNIŽKU