Do septembra 2024 neprijímam nových klientov.

Na individuálne konzultácie počas leta sa môžete objednať u kolegyne PhDr. Lucie Bélovej 0911 626 005

NOVINKY

Nová kniha Prebúdzanie slnečnej sily

pohnuté osudy šiestich žien na ceste k vnútornej slobode
v kníhkupectvách od 18.06.2024

Kniha je určená nielen ženám, ale aj mužom, ktorí cítia potrebu porozumieť viac ich vnútornému prežívaniu a túžia po hlbších vzťahoch.

Anotácia: Autorka vo svojej knihe s empatiou rozpráva životné príbehy súčasných žien, ktorými sa inšpirovala vo svojej terapeutickej praxi.  Rozoberá ich motívy konania, odkrýva ich vnútorné boje a zložitosť blízkych vzťahov, ktorými žijú. Pútavé príbehy obohatila o cenné sprievodné komentáre, prostredníctvom ktorých vysvetľuje pozadie, súvislosti a životné stratégie ženských postáv, kvôli ktorým sa opakovane ocitajú v náročných životných situáciách. Inšpirujú nás tak k zamysleniu sa nad sebou a preberaní zodpovednosti za naše vlastné životné príbehy.

Postavy v knihe Prebúdzanie slnečnej sily nám ukazujú, ako sme neraz uväznení v začarovanom kruhu a ako sme schopní opakovať to isté, až kým nás konfrontácia s krízou neprinúti precitnúť a zmeniť sa. Život nás učí postupne a nie je vždy možné tento proces urýchliť. Niekedy sú to práve najťažšie skúsenosti, ktoré nám prinášajú cenné poznanie a osobný rast. Vďaka sebapoznaniu a hlbšiemu pochopeniu seba vo vzťahoch sa nám otvárajú dvere k novým možnostiam. Ľahšie tak môžeme prekonávať svoje slabosti, bezduché konanie, závislosti a vnútorný chaos. Autorka prostredníctvom prežívania svojich postáv vysvetľuje, prečo nemá zmysel zbytočne hľadať vinníkov a že väčšina ľudí nemá v úmysle ubližovať zámerne, ale robí to nechcene kvôli svojej nevedomosti, zaslepenosti či otupenosti. 

Referencie na knihu:

Pútavo písané príbehy s množstvom detailov spolu s objasňujúcimi komentármi sú osviežením, ale aj prínosom pri lepšom chápaní psychosomatiky a rôznych duševných stavov, pre ktoré človek vyhľadáva odbornú pomoc psychiatra a psychológa. Takto spracovaná kniha je užitočná nielen pre laikov, ale aj odborníkov pomáhajúcich profesií. – MUDr. Juraj Tkáč, psychiater

AN’ANASHA TAN-A-TARA NION ARIS

Cesta k sebe uzdravuje

Terapia pomáha ľudom porozumieť, prečo nenachádzajú naplnenie v živote, ani vo vzťahoch. Prečo ich trápi nízke sebavedomie, úzkosti, pochybnosti, stres. Prečo sa im nedarí mať život podľa svojich predstáv. Spoločne odhaľujeme, čo im v tom bráni. Terapia umožňuje vydať sa do nášho vnútra, poznávať sa a nachádzať odvahu robiť zmeny. Skúmaním toho, čo sa v nás deje, odhaľujeme vnútorné zdroje, čo umožňuje vlastnými silami prekonávať prekážky a dosahovať ciele.

Rozhovor o párovej terapii a o tom, ako sa vyvíjajú a menia parterské vzťahy posledné roky, nájdete v online časopise Soda – dobré čítanie, ktorý vyšiel v apríli 2021.

Správna kniha môže inšpirovať a motivovať už len tým, že vám dokáže pozmeniť pohľad na svet, pobaviť vás alebo si uvedomíte, že pri čítaní sa prelaďujete a opadá z vás stres a napätie. Motivačné knihy a populárno náučná literatúra slúži najmä na osobný rozvoj a uvedomenie si, že sú aj iné možnosti a mnoho ľudí zažíva niečo podobné ako vy.

Párová terapia pomáha odhaliť a pochopiť to, čo do vzťahu vkladáme. Párová terapia umožňuje pochopiť seba, ale aj svojho partnera vo vzťahu. Párový terapeut pomáha prekonávať komunikačné bariéry. Vďaka terapii môžeme ísť hlbšie, pod konflikt a pracovať s tým, čo v skutočnosti ľudí v páre trápi a o čo tak neúspešne usilujú.

To, ako to máte sami so sebou, so svojou sebaúctou a sebadôverou sa skôr či neskôr odzrkadlí v partnerskom vzťahu. Máte pocit, že vás partner ponižuje, využíva, manipuluje alebo inak vás hnevá svojim tvrdým, či vyhýbavým správaním? Ako to máte sami so sebaúctou? Sebaúctu a sebadôveru je možné rozvíjať. V čom vám práve partner v tomto môže pomáhať?

Ako rozpoznať, kedy vzťah vyčerpal svoj potenciál? Ako rozpoznať únik od zrelého rozhodnutia vzťah ukončiť? Ako sa „správne“ rozhodnúť a neublížiť? Poznáte rizikové typy partnerov? Varovné signály, ktoré je dobré vo vzťahu neignorovať? O čo má cenu vo vzťahu sa usilovať? Ako s partnerom komunikovať?

Závislé vzťahy a boje vo vzťahoch

Napriek tomu, že vo vzťahu trpíte, neviete nič zmeniť ani odísť? Čo sa dá robiť, ak je partner emočne nedostupný alebo ak vytvára na vás tlak a vo vzťahu vládne napätie alebo chlad? Čo robiť, keď pokusy o otvorenú diskusiu končia hádkami a bojom? Dostali ste sa do pasce, ani s partnerom ani bez neho?

Vo vzťahu sa vedome aj nevedome vyhýbame konfliktom, odmietnutiu, opusteniu, poníženiu a tak sa pretvarujeme. Túžite sa zapáčiť? Nesklamať svojich najbližších? Čo všetko musíte skrývať, s čím v sebe zápasiť, aby ste vyhoveli? Nemáte radi konflikty a tak radšej ustúpite alebo klamete? Sami sa často svojich myšlienok bojíme. Bojíme sa odhaliť ich partnerovi, hovoriť o nich a tak nosíme masky, uzatvárame sa.

Je možné obnoviť vzťah po nevere? Čo všetko môžeme považovať za neveru? Ako sa vysporiadať so zradou, ponížením a zúrivosťou? Má cenu pátrať po detailoch, zaujímať sa o to, prečo to partner urobil? Je možné neveru odpustiť? Ako nevera ovplyvňuje vzťah a aké príležitosti nám dáva? Čo všetko musíme pochopiť a zmeniť alebo prekonať a čoho všetkého sa vzdať, aby sme túto príležitosť využili na skvalitnenie vzťahu? Môžeme získať alebo stratiť, ak upadneme do hnevu a pocitov viny.