ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ JE MUŽ OCHOTNÝ VZDAŤ SA MILENKY?
Vtedy, keď je k tomu donútený. Človek len máločo zmení, ak nemusí. Niektorí muži v zásade nemajú problém s neverou z ich strany. Niektorí sú dokonca takí šikovní, že si to ich žena ani nevšimne. Neverní muži si však dobre spočítajú, čo môžu stratiť a čo by sa im prepieklo, a podľa toho sa správajú, vyberajú svoje stratégie aj ženy. Mnoho žien dáva mužovi tichý alebo nevedomý súhlas prejavený ľahostajnosťou, neochotou venovať sa varovným signálom a nedostatočnou pozornosťou tomu, čo sa vo vzťahu deje. Niektoré sa boja tému otvárať, overovať si intuíciu a podozrenie.

JE REÁLNE OČAKÁVAŤ, ŽE MUŽ MILENKU OPUSTÍ?
Ak ide o úlet, muž milenku opúšťa. No ak zistí, že sa vlastne nič nestalo, môže ho to posmeliť k ďalším úletom a naďalej si bude spestrovať milostný život týmto spôsobom. Ak mužovi milenka poskytuje niečo bytostne dôležité, čo v manželstve dlhodobo nenachádza, neopustí ju len tak ľahko. Muž sa neraz ocitá na mínovom poli doma aj u milenky, rozchádzajú sa a opäť ho obe priťahujú a nevie si pomôcť, predovšetkým vtedy, ak je ešte slabý a citovo nezrelý. Pre muža, ktorý nie je patologický klamár a neverník, môže byť táto dilema mimoriadne zaťažujúca a vrhá ho do neriešiteľnej situácie, keď je vo vzťahu aj so ženou, aj s milenkou. Často prvé mesiace ani roky paralelného vzťahu nemá muž ešte jasno v tom, ako sa rozhodne, ak mu priamo alebo nepriamo jedna zo žien nepomôže. Ak je k sebe poctivý a urobí na sebe kus práce, zväčša sa problém „rozpustí“, pretože si ujasní smer, priority a hodnoty. Či je reálne, aby milenku opustil, závisí od príčin, pre ktoré tento mimomanželský vzťah vznikol.

ČO MÔŽE PODVÁDZANÁ ŽENA UROBIŤ?
V prvom rade sa postarajte o seba, aby ste pre neveru manžela v sebe neaktivovali rolu obete, netrýznili sa pocitmi viny, nepodliehali ničivým emóciám a nemali potrebu s milenkou súťažiť a pritom ísť sama proti sebe, proti svojej dôstojnosti. Pomáha byť k mužovi úprimná a hovoriť otvorene, hoci aj rázne a emotívne. Je v poriadku, ak ucíti váš hnev a jasné stanovisko. Vyvarujte sa však scén, pri ktorých by ste ho ponížili, súdili alebo inak zraňovali. Išlo by len o útok a ventiláciu vašich hnevov, čo zväčša prehĺbi odcudzenie partnerov. Najskôr však musíte byť úprimná k sebe, urobiť si jasno a nájsť odvahu hovoriť o všetkom, čo vás ťaží. Uvedomte si, čo cítite, aké vnútorné témy vám to otvára a prečo potrebujete, aby bol len váš. Aj keď na prvý pohľad je to zvláštna otázka, pohrajte sa s ňou. Uvedomte si, kde je hranica toho, čo tolerovať ešte budete a čo už nie, a podľa toho sa správajte. Na hnev a nenávisť len ťažko prilákate muža späť. Môžete ho na chvíľu zastrašiť, zmanipulovať, ale to je tak všetko.

MÔŽE NÁS NEVERA AJ NIEČO NAUČIŤ?
Vo vzťahoch sa učíme prijímať a milovať seba a toho druhého aj so slabosťami, s chybami, napriek našim zlyhaniam. Každý máme nejakú temnú stránku, no na partnerovi ju vidno ľahšie. Učíme sa upúšťať od zbytočných nárokov, výhrad a odsudzovania. Zároveň sa vo vzťahoch učíme spoznávať seba. Takýto trojuholník nás vyzýva urobiť si v sebe poriadok. Pochopiť, čo pre nás má zmysel, za čo sa oplatí zabojovať a čo pustiť. To, že odoženiete milenku, nemusí znamenať, že sa vám uľaví nadlho. Nevyriešite tým to, čo vás v skutočnosti naozaj ťaží. Nevera je len špičkou ľadovca. Je len následok vzťahu, ktorý nefunguje a zväčša nie je postavený na pravdivých základoch. Prehodnoťte si, čo dávate do vzťahu a čoho sa vám dostáva, čo si viete zo vzťahu vziať.

DÁ SA POVEDAŤ, ŽE NEVERA NÁM NASTAVUJE ZRKADLO?
Nevera len bolestivo pripomenie, že ste niekde zradili sama seba. Vyrovnať sa s tým, čo je pozadím nevery, býva veľkou výzvou a vyžaduje čas. Neverníci učia, čo znamená byť verná sama sebe. Vyrovnať sa s emóciami, so stratou ilúzií a závislosťou je len začiatok náročnejšieho procesu prijatia toho, že do sveta patrí všetko a je celkom zbytočné snažiť sa zničiť to, čo nám spúšťa bolesť. Tie najbolestivejšie skúsenosti človeka prinútia dostať sa do seba, stretnúť sa sám so sebou, so svojou slabosťou a zraniteľnosťou, ale aj so svojou dušou. Nevera vám môže pomôcť naučiť sa rozlišovať medzi závislosťou a láskou.

Ak sa vás téma dotýka, ocitli ste sa v situácii, kedy vás život vyzýva ujasniť si priority a hodnoty, pochopiť hlbšie seba, svoju sebahodnotu, uvedomiť si kde sa nachádzate a čo od seba a života chcete, je vhodná doba si urobiť v sebe poriadok. Buď sami alebo v spolupráci so skúseným psychoterapeutom alebo vzťahovým terapeutom na individuálnom sedení.

autorka: Radoslava Olajos hlbinná a párová terapeutka, rozhovor uverejnený v Novom Čase pre Ženy 27/2020

Súvisiace články:
Kríza vo vzťahu ako šanca lepšie si porozumieť
Koľko agresivity sme ochotné znášať vo vzťahu?
Nekazme si vzťah pasívnou agresivitou
O sebapoznaní