Tvorivosť

Tvorivosť

Tvoríte? Dobre robíte! Kto chradne, trápi ho dlhodobý stres, úzkosť, prázdnota alebo aj pocity menejcennosti, odporúča sa začať tvoriť. Nemusíte začať tvoriť umelecky, stačí tvoriť pri bežných činnostiach. V kuchyni, pri zariaďovaní, v práci, pri obliekaní, dokonca...
Odvaha

Odvaha

Čo je to odvaha a prečo je tak dôležita? Ako ju pestovať a kultivovať v sebe? Súvisí so sebavedomím, uzemnením a cielmi, víziami. Kto nemá ciel a vieru v seba, odvahu len ťažko aktivuje. Odvaha je vnútorná sila, súvisí s pudom sebazáchovy a s potrebou...
Stať sa vnútorne silnejšou

Stať sa vnútorne silnejšou

Pred vyše rokom prišla prvýkrát do poradne jedna veľmi výrazná a energická dáma, pani Silvia. Skoro jej kľučka ostala v ruke, aká bola rázna. Už na chodbe spustila monológ o nadšení z toho, že trafila a dobre zaparkovala. Dokáže si pritiahnuť voľné parkovacie miesto,...
NEVERNÍCI NÁS UČIA, AKO BYŤ VERNÁ SAMA SEBE

NEVERNÍCI NÁS UČIA, AKO BYŤ VERNÁ SAMA SEBE

ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ JE MUŽ OCHOTNÝ VZDAŤ SA MILENKY? Vtedy, keď je k tomu donútený. Človek len máločo zmení, ak nemusí. Niektorí muži v zásade nemajú problém s neverou z ich strany. Niektorí sú dokonca takí šikovní, že si to ich žena ani nevšimne. Neverní muži si však...
Masky a hry vo vzťahoch I.

Masky a hry vo vzťahoch I.

Túžime byť šťastní a milovaní. Túžime byť partnerom prijatí, pochopení a naplnení láskou. Túžime po vzťahu, kde budeme cítiť, že druhému na nás záleží, že nás rešpektuje. Niekto túži aj po tom, aby našiel bezpečie a istoty, zázemie a utíchlo znepokojenie z toho, že je...
O sebapoznaní

O sebapoznaní

Starogrécky nápis Gnothi seauton (Poznaj sám seba) vrytý do tabuľky nad vchodom do Apolónovho chrámu fascinuje dodnes. Veštiareň v pútnickom mieste Delfy ukrývala mnoho tajomstiev. Priťahovala a vzbudzovala rešpekt a bázeň. Nie len preto, že veštenie bolo spojené s...