VIDEA A ROZHOVORY

POSOLSTVO SNA II.

Vo videu nájdete odpovede na otázky, ktoré najčastejšie kladú účastníci seminárov. Ako si ich zapisovať a s nimi ďalej pracovať, aby sme si vzali z nich niečo cenné? Sny a snívanie plnia viacero významných funkcií. V snoch sa odrážajú staré konflikty, dlhodobé tendencie, nerovnováha, životne významné prechodové obdobia a archetypálne témy. Zo snov sú zreteľnejšie spodné prúdy našej psyché, sú plné odkazov z nevedomia.

MANIPULÁCIA, VZŤAHY A ÚPRIMNOSŤ

Byť úprimný k partnerovi je dôležité. Ako však môžeme byť úprimní k druhým, ak sami nemáme jasnov  zámeroch a nepoznáme svoju skutočnú motiváciu? Máme strach, aby sme nezranili, máme strach, aby sa neodhalila naša slabosť, máme obavy, aby sme niečo nepokazili, nezlyhali a neostali sami. Vyhýbame sa pocitom viny a tak manipulujeme, či si to priznáme, či nie. Každý vzťah je nie len o láske a príjemných pocitoch, ale aj o učení sa a sebapoznávaní. Vzťahy nás učia sebaúcte, sebauvedomeniu a pochopeniu.

CESTA K PRAMEŇU – ŽIVOTNÁ CESTA HĽADAČA PRAVDY

Túžime po šťastí, naplnení a tak hľadáme. Objavujeme nečakané, ale aj tušené. Uvedomíme si postupne kto sme a prečo sme sem prišli. Swami Dayananda – Daniel Máčovský napísal na túto tému knihu. Má názov Cesta k prameňu – Životná cesta hľadača pravdy. Životopisná kniha s príbehom od chlapca z bratislavského sídliska, cez vrcholového športovca, farmára, riaditeľa banky, komunálneho politika, úspešného podnikateľa, až k jóge duše a duchovnému menu Swami Dayananda. Rozprávaním sprevádza Radoslava Olajos.

DUCHOVNÁ SILA INDICKÝCH HIMALÁJÍ

Sebapoznanie má rôzne rozmery. Čím sú Himaláje špecifické a ako môžu napomôcť sebauvedomeniu? Je nutné ísť tak ďaleko, aby sme objavili to, čo nosíme po celý čas v sebe? Rozprávanie Swamiho Dayanandu – Daniela Máčovského a Radoslavy Olajos o spoločnej duchovnej púti k prameňu Gangy a do Babajiho Krija Joga ášramu v Badrináte v Indických Himalájach.

CESTY K SEBAPOZNANIU I.

Bez sebapoznania nie je možné poznať a odlíšiť ego od bytostného Ja. Aké sú následky? Bráni nám to napr. naplniť svoje skutočné túžby, pretože ich nepoznáme, nie sme si ich vedomí. A tak podliehame tlakom, ktoré sú zamerané na ego túžby (zväčša zisky iných). Problémom je, že po ich dosiahnutí rýchlo nastáva prázdnota a tak sa generujú nové, často prázdne túžby podsunuté z vonku. Prichádzame tak o energiu bez adekvátnej protihodnoty, naplnenia. Bez sebapoznania nie je možné pochopiť zmysel toho, čo sa v nás a okolo nás deje.

EGO TÚŽI PO DOKONALOSTI

Ego vytvára svojimi mechanizmami obrán ilúziu, závoj a svoju pravdu. Ego rado komentuje, posudzuje a kontroluje. Problém nie je ego, ktoré má významnú úlohu v našom živote. Problémom je, ak sa s ním identifikujeme a nechtiac ho posilujeme na úkor svojej duše a bytostného JA. Ak ostávame v „hlave“ a zabúdame na rozvoj citovej zložky a intuície. Ak uveríme, že je tu len to, čo Ego tu chce mať a ignorujeme svoju spirituálnu rovinu.

SEBAHODNOTA A SEBAÚCTA

Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty a menejcenné stavy sú prežívané bolestne a prenikajú do všetkých oblastí nášho života. Pochybnosti, strach, úzkosť a nedôvera v seba netrápia len mladých ľudí. Nízka sebaúcta vedie k sebazničujúcemu správaniu.

MANIPULÁCIA VO VZŤAHOCH I.

Manipulácia vo vzťahoch nie je nič vzácne. Niektoré formy sú menej nápadné alebo ťažko rozpoznateľné, dokonca nemusia byť až tak zákerné. Ak budeme k sebe dosť úprimní, zistíme, že manipulujeme často. Citové vydrieranie, zneužívanie slabín druhého alebo jeho znevýhodnenenej situácie, príp. dávanie „dobrých“ rád je častá forma skrytej manipulácie. Vieme ju odhaliť? Vieme sa jej sami vyhnúť a nepoškodzovať tým naše vzťahy?

PREČO NÁVODY NA ŽIVOT NEFUNGUJÚ

Byť nadšený a potešený z motivačnej literatúry zväčša nestačí na skutočnú zmenu v živote. K tej je nutná zmena z vnútra, pochopenie súvislostí, cez konkrétne kroky a rozhodnutia. K tomu patrí aj nachádzanie odvahy si pripustiť a prijať, ako to v skutočnosti mám sám so sebou. Sebapoznanie je proces, často spojený s bolestným poznaním, krízami a chaosom. Podvedome to cítime a tak sa tomu chceme radšej vyhnúť. Existujú skratky? Dá sa obísť „Poznaj sám seba“?

SOLFEGGIO FREKVENCIE A ROZŠIROVANIE VEDOMIA

Čo sú to Solfeggio frekvencie? Sú to prastaré tóny. Ich pôvod nám nie je známy. Všimli sme si však, že majú na nás silný vplyv. Tieto zvuky majú schopnosť nás preladiť. Rôznymi tónami dokážeme ovplyvniť naše emócie, pocity, ale aj zdravie, dokážeme rozvíjať naše schopnosti a cit, duchovne sa prebúdzať a rozširovať si vedomie. Rozširovaním vedomia prerastáme problémy a ťažkosti, ktoré nám vstupujú do života. Vďaka čomu vnímame veci inak, prirodzene objavujeme nové možnosti, odpútavame sa od limitujúcich presvedčení, rozpoznávame pravdu. Prichádzame na to, čo nesedí a napájame sa na pôvodný zdroj poznania.