Každý máme v sebe niečo, na čo sme citliví. Možno sú to zranenia, možno to súvisí s pocitmi menejcennosti,

Vzniklo to často v detstve. Je potrebné chrániť to vzácne a krehké čo je v nás. Obrazne to môže vyzerať ako sklenený zvon, pod ktorým je krásna kvetina.

Obrany vznikli ako pomoc pred tým čo nás zahlcovalo alebo zahlcuje. Mechamizmi obrán sú vytvorené z dobrého úmyslu, chráni, stará sa o našu integritu. Všetky časti JA. Všetko čo tu je, tu má právo byť. Všetko má svoj význam, na všetko môžeme hľadieť z rôznych uhľov pohľadu.

Realizovanie svojej prirodzenosti. Úplnejší človek, celistvejší. Je viac sám sebou, trpezlivé a pokorné kultivovanie seba, premena k autentičnosti. Nevedomé sily treba kultivovať, mnoho častí osobností v nás majú rôzne vztahy a kvality. Vnímame ich cez sny, fantázie, myšlienky, vnútorné dialógy, monológy, tendencie a stavy (rozpoloženia). Vnútorné pnutie, nepokoj, pocity slabosti, chaos a zmätok, nerozhodnosť. Časti nás sú striedavo vnorované a vynorované do nevedomia.

Čo má nutkavý charakter? Fascinácia, nutnosť sa niečim zaoberať, sťahovať tam pozornosť, rozvíjať obrazy, fantázie…

čo sa má stať, to sa stane… nemá význam sa stresovať

Sila nezávisí od množstva vyliečených rán.
Je prejavom dôstojnosti, s ktorou nosíte svoje jazvy …. Maria Luna