V marci pre mňa zo dňa na deň zastal čas a ja som sa potešila. Väčšina naplánovaných vecí bola jednoducho z diára vyškrtnutá a prekvapilo ma, s akou úľavou som to bez zaváhania urobila. Poradňu som robila cez Skype z domu a postupne som si začala uvedomovať, ako sme boli paralyzovaní množstvom možností. Naša túžba všetko mať, vyskúšať, pokoriť a zažiť nás vyčerpávala a svojim spôsobom otupovala.
Rýchle životné tempo a množstvo silných podnetov nás robí menej vnímavými a citlivými. Zastavenie a spomalenie nám umožnilo intenzívnejšie vnímať seba, ale aj druhých. Naše vzťahy.

Očista vzťahov ako výsledok karantény
Väčšina ľudí, ktorí sa na mňa obrátili, riešili vzťahy. Otvárali sa im oči. Zrazu jasnejšie videli to, čo pred tým prehliadali. Charakter, zlozvyky, spôsoby fungovania a vzájomné nastavenie vo vzťahoch. Tlak reality a nemožnosť úniku prebúdza. Padali ilúzie, dochádzalo k sklamaniam, k hnevom a k smútku. Smútok vzniká predovšetkým zo sklamania z druhých. Ak sa na niekoho slepo spoliehame a očakávame, že nám naplní naše potreby a túžby. Priestor, ktorý sa vytvoril, nám umožnil byť k sebe úprimnejší. To, aké vzťahy tvoríme a aké žijeme, je odrazom nás samotných. Odhaľujú našu mieru sebaúcty a závislosti, rôzne strachy, ale aj vlastnosti ako je vypočítavosť, domýšľavosť, bezohľadnosť a pod. Zrazu prichádzala otrávenosť udržovať vzťahy zo slušnosti, vzťahy, ktoré nie sú vyvážené a zmysluplné. Prichádzame na to, že za to platíme priveľkú daň. Strácame čas a vnútorný pokoj.

Chaos vo vzťahoch vzniká, ak nie sme pre druhého čitateľní, ak zahmlievame, bojíme sa byť pravdiví. Ak robíme nezmyselné a pokrivené kompromisy, ničí nás to, unavuje a narúšame si tým vzťahy. Pani mi v poradni vraví, že ju hreje pri srdci, ak si ani jej muž nemôže robiť čo chce, nejde s kamarátom na bicykel, nejde sa zabaviť. Ona potom ľahšie zvláda domácnosť a všetky tie povinnosti, ktoré má. On sedí v izbe urazený pred telkou. Ju domáce práce nebavia, on radšej nikam nejde, aby nebolo ešte väčšie dusno. Zdieľajú spoločne utrpenie a neslobodu. Takto vzniká v partnerstve peklo.

Keď sa necháme druhými manipulovať, oslabuje nás to. Navyše, ak robíme a hovoríme to, čím sa chceme hlavne druhým zapáčiť, či zmierniť ich hnev, páchame sebazradu. Druhý si nás prestáva vážiť, pretože to cíti. Každý podvedome vníma človeka, s ktorým komunikuje a vie, koľko si môže dovoliť. Kým vo vzťahoch obchodujeme – ja niečo pre teba urobím alebo sa niečoho vzdám a očakávam, že to oceníš a vyhovieš zas ty mne, už prestáva fungovať. Vo vzťahu potrebujeme dýchať a dôverovať si. Byť verní sami sebe, svojim pocitom, svojmu srdcu.
Neúprimnosť a skrytá nenávisť prameniaca zo závislých vzťahov nás od seba vzďaľuje a zaťažuje. Našimi rozhodnutiami a našim prístupom si tvoríme život. Keď hľadáme šťastie v druhých, vzďaľujeme sa sebe, stávame sa na druhom závislí. Dovoľme si tvoriť vzťahy z vnútornej pravdy. Vážme si seba, druhých aj svoj čas, vyhneme sa mnohým sklamaniam a nedorozumeniam.

Ak sa vás téma dotýka, ocitli ste sa v situácii, kedy vás život vyzýva ujasniť si priority a hodnoty, pochopiť hlbšie seba, svoju sebahodnotu, uvedomiť si kde sa nachádzate a čo od seba a života chcete, je vhodná doba si urobiť v sebe poriadok. Buď sami alebo v spolupráci so skúseným psychoterapeutom alebo vzťahovým terapeutom na individuálnom sedení.

Autorka: Radoslava Olajos hlbinná a párová terapeutka

Súvisiace články:
Problém nešťastných vzťahov
Kríza vo vzťahu ako šanca lepšie si porozumieť
Obetovať seba alebo manželstvo?
Hry a masky vo vzťahoch
Koľko agresivity sme sme ochotné znášať vo vzťahu?