AKTIVITY ZAMERANÉ NA SEBAPOZNANIE ŠKOLIČKA SEBAPOZNANIA | JAR 2022

Cyklus víkendových seminárov zameraných na sebapoznávanie

Sebapoznanie vedie k pochopeniu, vnútornému pokoju, k zušľachťovaniu a k zosúladeniu seba s prirodzenosťou a so svojou pravou podstatou. Sebapoznanie je dynamický proces. Súvisí so seba-vedomím, poznaním svojich možností a obmedzení, odhaľovaním toho, čo je pod prikrývkou nevedomia, odhaľovaní svojich masiek a stratégii, ktoré nás vyčerpávajú a vzďaľujeme sa sami sebe. Sebapoznanie je súčasťou cesty k emočnej zrelosti, väčšej vnútornej slobode a pochopeniu.

Na seminároch sa dozviete: 

Čím sa oberáme o svoju vnútornú silu? Ako strácame sebaúctu? Ako prehlbovať trpezlivosť so sebou? Ako prestať brzdiť procesy, ktoré tlakom na seba a neschopnosťou opustiť premýšľanie a znepokojovanie sa starosťami zväčšujeme? Budeme prehlbovať všímavosť, uvoľnenie a ponorenie sa do seba. Dostať sa do kontaktu so sebou, so svojou vnútornou pravdou.

Najbližšie voľné termíny:

Téma: Cesta k sebadôvere. Učíme sa prekonávať strachy, nachádzať vnútornú silu a odvahu. 
Kedy:
sobota 9. apríla 2022 (10:00 – 17:00)

Kde: Poradňa, Pri vinohradoch 172, Bratislava – Rača

Záväzná rezervácia vzniká úhradou vstupného. Počet miest je limitovaný, pracujeme v malých skupinkách.

Vstupné: 70 eur
Vstupné v predpredaji: 60 eur 

Školička sebapoznania pozostáva zo 7 seminárov, ktorých je možné sa zúčastniť v akomkoľvek poradí.

Na každej úrovni poznania sme schopní vnímať len časť z obrovskej mozaiky života. Je našou úlohou sa pozdvihnúť, viac cítiť, chápať a menej súdiť? Skutočnú múdrosť a poznanie rozpoznávame srdcom. Rozžiari, nekričí, nenaparuje sa. Len je a čaká na naše prebudenie a vyladenie sa…

Je naša myseľ, ego, sebectvo a nevedomosť to, čo nás oddeľuje od krásy života, lásky a pokoja? Čo v nás chce byť lepším? Čo v nás sa porovnáva a znepokojuje? O čo sme lepší a dôležitejší ako čokoľvek tu prítomné na zemi? Čo je skutočne dôležité? Prebudiť sa, milovať a cítiť?

Témy:

1. Poznaj sám seba a svoje hodnoty
2. Sebaprijatie, púšťanie role obete a cesta k sebadôvere
3. Sebaúcta a hľadanie svojej vnútornej sily
4. Objavujeme vnútorné zdroje a to, o čo sa v sebe oprieť
5. Ako vzniká odvaha a prekonávajú sa strachy
6. Zdravé sebavedomie a sila tvorivosti
7. Vezmi zodpovednosť do svojich rúk

 Semináre vedie: Radoslava Olajos

Každý seminár je okrem prednášky k téme obohatený o cvičenia/aktivity na prehĺbenie schopnosti vnímať súvislosti, naučenie sa rozlišovať a vnímať seba a to, čo nás ovláda a bráni realizovať svoje dary. Súčasťou sú aj imaginácie a vedené relaxácie.

Viac informácii a rezervácie: 0905 755 022

Denisa (46 rokov)

Meditácie majú svoju silu a je to pohodlné. Večer sa pripojím a niečo pre seba urobím, pomáha mi to uvoľniť sa a vypnúť hlavu. Aj online sa dá dostať do hĺbky, progres prichádza množstvom opakovaní. Rada sa pripájam vždy, keď je to možné. Popri deťoch nie je jednoduché nájsť si čas pre seba. Oceňujem aj cenovú dostupnosť.

Martin (31 rokov)

Keďže v poslednej dobe nie je veľa priestoru chodiť niekam do kolektívu ľudí, tak oceňujem v tomto čase túto formu stretnutí cez SKYPE pod vedením Radky, kde strávime spoločný čas s esenciálnymi olejmi, relaxáciami a viac vnímame pocity a to čo sa v nás deje. Navyše ma udržiavajú tieto SKYPE-ové stretnutia aj v lepšej telesnej kondícii, keďže sú tam aj krátke pohybové cvičenia, ktoré potom praktikujem v každodennom živote. Celkovo mi tieto online stretnutia dodávajú energiu a zároveň mi prinášajú určitý vnútorný pokoj. Takže ďakujem.

Meditácie majú svoju silu a je to pohodlné. Večer sa pripojím a niečo pre seba urobím, pomáha mi to uvoľniť sa a vypnúť hlavu. Aj online sa dá dostať do hĺbky, progres prichádza množstvom opakovaní. Rada sa pripájam vždy, keď je to možné. Popri deťoch nie je jednoduché nájsť si čas pre seba. Oceňujem aj cenovú dostupnosť.

Denisa (46 rokov)

Keďže v poslednej dobe nie je veľa priestoru chodiť niekam do kolektívu ľudí, tak oceňujem v tomto čase túto formu stretnutí cez SKYPE pod vedením Radky, kde strávime spoločný čas s esenciálnymi olejmi, relaxáciami a viac vnímame pocity a to čo sa v nás deje. Navyše ma udržiavajú tieto SKYPE-ové stretnutia aj v lepšej telesnej kondícii, keďže sú tam aj krátke pohybové cvičenia, ktoré potom praktikujem v každodennom živote. Celkovo mi tieto online stretnutia dodávajú energiu a zároveň mi prinášajú určitý vnútorný pokoj. Takže ďakujem.

Martin (31 rokov)