Aj kvalitné a pekné vzťahy prechádzajú krízami. Niektoré prekonávať vieme, niektoré sú nad naše momentálne sily a možnosti. Každá kríza je príležitosťou k vybudovaniu si zdravšieho vzťahu k sebe, ale aj k partnerovi.

Žijeme v dobe, kedy sa vzťahy menia, pretože sa meníme my. Tradičné modely a predstavy o vzťahoch sú spochybňované.  Ak vzťah nevyhovuje našim potrebám, prestávame sa v ňom cítiť dobre. Pokiaľ sa nám s partnerom nepodarí otvorene hovoriť o tom, čo by sme radi zmenili, vytráca sa blízkosť.

Vzťah býva ohrozovaný napätím spôsobeným nespokojnosťou, hnevom, ignoráciou, ľahostajnosťou, zraňujúcou komunikáciou, ponižovaním partnera. Krik, hystéria a hádky sú prejavom frustrácie a bezmocnosti. Ak sa konflikty objavujú častejšie a nedarí sa vám s partnerom nadviazať spoločnú reč, je načase poradiť sa a získať tým nadhľad, aby mal pár šancu dostať sa zo začarovaného kruhu.

Vzťahy sa rúcajú, ak nezdieľajú oba partneri podobné princípy, ak nepochopili o čom vzťahy sú a čo sa v nich učíme. Nejeden vzťah je vystavený stretom dvoch predstáv, opakujúcim sa krízam, tlakom, dusnu, nepochopeniu či sklamaniu. Mnohé vzťahy sa rozpadnú a nemuseli by. Je dnes ľahšie zo vzťahu odísť, ako upraviť vzťahy v rodine tak, aby sme dosiahli harmóniu alebo zdravú dynamiku.

Párová terapia umožňuje sa lepšie zorientovať v tom, čo sa vo vzťahu deje. Párová terapia umožňuje pozrieť sa na to, čím si pár prechádza a zároveň ponúka nové možnosti.

Vlečúce sa partnerské problémy majú negatívny dopad aj na vaše zdravie, psychiku a celkovo kvalitu života. Mnohé problémy vznikajú zbytočne a oberajú vás o energiu. Neviete si sami poradiť? Nebojte sa požiadať o pomoc. Nezávislý pohľad na vec vás môže posunúť.

Ako je možné, že keď povie cudzia, nezávislá osoba to isté ako partner, ten druhý zrazu nie len že počuje, ale tomu začína rozumieť?

Partneri v kríze bývajú na seba „hluchí“, nepočúvajú sa, príp. neberú na veľkú váhu to, čo ten druhý hovorí. Považujú jeho žiadosti a prosby za výmysly, nátlak, manipuláciu, dokonca za osobný útok. Vnímajú skôr spôsob ako im to ten druhý vraví, ako obsah samotný.

Opakovanie nevypočutej požiadavky spôsobuje u oboch hnev a napätie sa stupňuje. Neraz si neuvedomujú, že na seba reagujú podráždene, zvyšujú hlas, v tóne je cítiť výčitky, dokonca výsmech, či pohŕdanie. Aby sa dvaja dohodli, pomôže tretia osoba, ktorá im pretlmočí to, čo majú na srdci. V prítomnosti terapeuta zväčša obaja volia láskavejší tón a ochota riešiť problém a dozvedieť sa viac sa zvyšuje. Napomáha to prekonaniu krízy a upokojeniu.

Jedným z cieľov párovej terapie je vzájomné porozumenie si. Pochopenie seba vo vzťahu. Uvedomenie si, čo vnášam do vzťahu ja a aký vplyv to má na partnera a vzťah. Niektorí ľudia majú predsudky a obavy z návštevy psychológa, psychoterapeuta. Boja sa, že bude odhalené niečo, čo by mohlo byť pre nich nechcené, boja sa, že by sa mohlo niečo na čo sa príde otočiť proti ním.

Mám skúsensť, že tí, ktorí odvahu nájdu bývajú príjemne prekvapení, ako párová terapia prebieha. K odhaľovaniu toho, čo patrnerov trápi využívam rôzne metódy a aktivity, ktoré odhalia nie len príčiny neporozumení, ale zároveň prinášajú aj cestu k ich vyriešeniu. Obnovením komunikácie partneri objavujú nové možnosti, ako si napĺňať potreby, ktoré od vzťahu a partnera. Cieľom terapie nemusí byť vždy obnova vzťahu, niekedy má zmysel sa radšej rozísť, avšak s pochopením a dôstojne.

Kedy vyhľadať párovú terapiu:

 • Dostali ste sa vo vzťahu do situácie, kedy sa už spolu nedokážete pohnúť ďalej, emócie vás valcujú?
 • Na rozchod ste ešte nedozreli, hľadáte však pomoc alebo radu, ako opäť nájsť spoločnú reč?
 • Radi by ste porozumeli, prečo sa vás vzťah ocitol v kríze?
 • Ako krízou prejsť, prípadne ako ju využiť vo svoj prospech?
 • Ocitli ste sa v situácii, kedy ste sa definitívne rozhodli pre odchod, rozchod alebo rozvod a neviete ako to oznámiť partnerovi či deťom?
 • Potrebujete sa uistiť, že ste už vyčerpali všetky možnosti a jediné riešenie je rozchod?

 

Témy vzťahovej poradne:

 • Hranice vo vzťahu: Čo partnerovi dovoliť a čo už nie?
 • Sloboda a dôvera vo vzťahoch
 • Komunikácia a emócie vo vzťahu
 • Blízkosť, žiarlivosť a strachy z opustenia
 • Čo očakávam od partnera a vzťahu
 • Kde sú hranice zdravej spolupatričnosti vo vzťahu a kde začína závislosť
 • Ponižovanie a agresivita vo vzťahoch
 • Frustrácia z častých nedorozumení s partnerom
 • Chlad a nezáujem vo vzťahoch

Vzťahová poradňa je určená individuálnym záujemcom, ktorí trpia nezáujmom partnera riešiť vzťahové problémy.

Kontakt: 0905 755 022 alebo poradna@atna.sk

Párová terapeutka: PhDr. Radoslava Olajos

Cenník a viac informácii