PÁROVÁ TERAPIA A VZŤAHOVÁ PORADŇA BRATISLAVA

Vzťahová poradňa je určená párom, ale aj individuálnym záujemcom.

Kedy vyhľadať párovú terapiu:

  • Dostali ste sa vo vzťahu do situácie, kedy sa už spolu nedokážete pohnúť ďalej, emócie vás válcujú?
  • Na rozchod ste ešte nedozreli, hľadáte však pomoc alebo radu, ako opäť nájsť spoločnú reč?
  • Do vzťahu zasahuje tretia osoba? (milenka, svokra…)
  • Máte pocit, že vo vzťahu trpíte a neviete si s tým poradiť?
  • Radi by ste porozumeli, prečo sa vás vzťah ocitol v kríze?
  • Ako krízou prejsť, prípadne ako ju využiť vo svoj prospech?
  • Ocitli ste sa v situácii, kedy ste sa definitívne rozhodli pre odchod, rozchod alebo rozvod a neviete ako to oznámiť partnerovi či deťom?
  • Potrebujete sa utvrdiť, že ste už vyčerpali všetky možnosti a jediné riešenie je rozchod?

Témy vzťahovej poradne:

  • Hranice vo vzťahu: Čo partnerovi tolerovať a čo už nie?
  • Nevieme sa vysporiadať s neverou
  • Závislosť a závislé správanie partnerov
  • Sloboda a dôvera vo vzťahoch
  • Komunikácia a emócie vo vzťahu
  • Blízkosť, žiarlivosť a strachy z opustenia
  • Čo očakávam od partnera a vzťahu
  • Kde sú hranice zdravej spolupatričnosti vo vzťahu a kde začína závislosť
  • Ponižovanie a agresivita vo vzťahoch
  • Frustrácia z častých nedorozumení s partnerom
  • Chlad a nezáujem vo vzťahoch

Rezervácie termínov: 0905 755 022 alebo poradna@atna.sk

Párová terapeutka: PhDr. Radoslava Olajos

Cenník je platný od 1. februára 2022

KONZULTÁCIE A PÁROVÁ TERAPIA V PORADNI

Platba v hotovosti momentálne nie je možná.
Sedenie začína v dohodnutom čase, v prípade omeškania sa čas neposúva. Po dohodnutí termínu urobíte úhradu za prvé sedenie.
Suma: 90€  IBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056 (Tatrabanka), do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a dátum konzultácie
Pri neodhlásení sa do 24 hodín počas týždňa a najneskôr v piatok pred víkendom hradia klienti stratu v plnej sume. Ak vám okolnosti nedovoľujú sa zúčastniť sedenie osobne, je možné v dohodutom čase konzultovať online. Prosím oznámte túto zmenu aspoň 30 min. pred dohodnutým sedením formou SMS.

Ak máte záujem zrušiť alebo zmeniť sedenie, využite prosím tiež SMS – 0905 755 022, upresnite termín dohodnutej konzultácie, ktorú rušíte.

ON-LINE PORADŇA

PODMIENKY:

  • Dohodnite si e-mailom alebo telefonicky dátum a čas konzultácie na tel.čísle: 0905 755 022 alebo poradna@atna.sk
  • Pri on-line poradni uhraďte sumu 55 € na číslo účtu IBAN: SK52 1100 0000 0026 2601 3056 (Tatrabanka), do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno + online

UPOZORNENIE:
Táto forma poradenstva nie je plnohodnotnou náhradou terapeutických alebo psychologických konzultácii, slúži na zorientovanie sa v probléme a usmernenie klienta, ako by mal vo veci postupovať.