Najbližšie akcie

Tu nájdete prednášky, víkendové semináre a workshopy, na ktoré sa dá prihlásiť:

3. októbra 2018     Zvyšovanie odolnosti voči stresu

19. júla 2018   Večerná meditácia Feelingovky

5. – 8. júl 2018     Letná víkendovka arteterapia a sebapoznanie

1 2 3 6