PhDr. Radoslava Olajos
PhDr. Radoslava Olajos, analytická a párová terapia, Vzťahová poradňa Bratislava

Nachádzate sa v náročnej životnej situácii? Nespokojnosť a ťaživé stavy nás vyzývajú ujasniť si priority a hodnoty, hlbšie nazrieť do seba a uvidieť to, čo zostalo skryté, nepochopené. Keď prichádza kríza, je vhodná príležitosť urobiť si v sebe poriadok. Uvedomiť si, kde sa nachádzate a čo od seba a života chcete. Buď sami alebo v spolupráci so skúseným psychoterapeutom alebo mentorom.

Venujem sa rozvoju osobnosti, predovšetkým cez prácu s nevedomím, spájam poznatky teórie C. G. Junga, hlbinnej psychológie a dynamickej psychoterapie. Do praxe prinášam okrem psychologických nástrojov, aj prvky arteterapie, dramatoterapie a bodyterapie. Venujem sa individuálnej práci, párovej terapii a seminárom sebapoznania. Hlavnou a nosnou témou je individuačný proces (zrelosť citová, emočná, psychická, vzťahová) a prehĺbenie spojenia so sebou, svojou podstatou (pochopenie seba)Viac

Rozhovor v Soda – dobré čítnie O párovej terapii a vzťahoch v čase lockdownu, ktorý vyšiel v apríli 2021.