Nachádzate sa v náročnej životnej situácii?

Nespokojnosť a ťaživé stavy nás vyzývajú ujasniť si priority a hodnoty. Prišiel čas hlbšie nazrieť do seba a uvidieť to skryté, čo má nad nami moc. Keď prichádza kríza, je vhodná príležitosť urobiť si v sebe poriadok. Uvedomiť si, kde sa nachádzate a čo od seba a života chcete. Touto cestou môžete prejsť sami alebo v spolupráci so skúseným psychoterapeutom alebo mentorom.

Zameriavam sa na rozvoj osobnosti, predovšetkým cez prácu s nevedomím. Pri individuálnej práci s klientom, párovej terapii, ale aj na seminároch sebapoznania spájam poznatky teórie C. G. Junga, hlbinnej psychológie, dynamickej psychoterapie a bodyterapie. Hlavnou a nosnou témou je individuačný proces (zrelosť citová, emočná, psychická, vzťahová) a prehĺbenie spojenia so sebou, svojou podstatou – so svojim pravým JA.

AN’ANASHA TAN-A-TARA NION ARIS

Cesta k sebe uzdravuje

Terapia pomáha ľudom porozumieť, prečo nenachádzajú naplnenie v živote, ani vo vzťahoch. Prečo ich trápi nízke sebavedomie, úzkosti, pochybnosti, stres. Prečo sa im nedarí mať život podľa svojich predstáv. Spoločne odhaľujeme, čo im v tom bráni. Terapia umožňuje vydať sa do nášho vnútra, poznávať sa a nachádzať odvahu robiť zmeny. Skúmaním toho, čo sa v nás deje, odhaľujeme vnútorné zdroje, čo umožňuje vlastnými silami prekonávať prekážky a dosahovať ciele.

Rozhovor o párovej terapii a o tom, ako sa vyvíjajú a menia parterské vzťahy posledné roky, nájdete v online časopise Soda – dobré čítanie, ktorý vyšiel v apríli 2021.

Správna kniha môže inšpirovať a motivovať už len tým, že vám dokáže pozmeniť pohľad na svet, pobaviť vás alebo si uvedomíte, že pri čítaní sa prelaďujete a opadá z vás stres a napätie. Motivačné knihy a populárno náučná literatúra slúži najmä na osobný rozvoj a uvedomenie si, že sú aj iné možnosti a mnoho ľudí zažíva niečo podobné ako vy.

Vzťahy fungujú na vyslovených, ale aj nevyslovených dohodách. Naše nevedomé priania a fantázie majú silný vplyv na náš vzťah. Párová terapia pomáha odhaliť a pochopiť to, čo vo vzťahu žijeme. Vďaka terapii môžeme ísť hlbšie, pod konflikt a pracovať s tým, čo v skutočnosti ľudí v páre trápi a o čo tak neúspešne bojujú.

To, ako to máte sami so sebou, svojou sebaúctou a sebadôverou sa skôr či neskôr odzrkadlí v partnerskom vzťahu. Môžete mať pocit, že vás partner ponižuje, využíva, manipuluje alebo inak vás hnevá svojim tvrdým, či vyhýbavým správaním. Dá sa sebaúcta a sebadôvera rozvíjať? V čom vám práve partner v tomto môže pomáhať?

Ako rozpoznať, kedy vzťah vyčerpal svoj potenciál? Ako rozpoznať únik od zrelého rozhodnutia vzťah ukončiť? Ako sa „správne“ rozhodnúť a neublížiť? Poznáte rizikové typy partnerov? Varovné signály, ktoré je dobré vo vzťahu neignorovať? O čo má cenu vo vzťahu sa usilovať? Ako s partnerom komunikovať?

Závislé vzťahy a boje vo vzťahoch

Napriek tomu, že vo vzťahu trpíte, neviete nič zmeniť ani odísť? Čo sa dá robiť, ak je partner emočne nedostupný alebo ak vytvára na vás tlak a vo vzťahu vládne napätie alebo chlad? Čo robiť, keď pokusy o otvorenú diskusiu končia hádkami a bojom? Dostali ste sa do pasce, ani s partnerom ani bez neho?

Vo vzťahu sa vedome aj nevedome vyhýbame odmietnutiu, opusteniu, poníženiu a tak sa pretvarujeme. Túžite sa zapáčiť? Nesklamať svojich najbližších? Čo všetko musíte skrývať, s čím v sebe zápasiť, aby ste vyhoveli? Nemáte radi konflikty a tak radšej ustúpite alebo klamete? Sami sa často svojich myšlienok bojíme. Bojíme sa odhaliť ich partnerovi, hovoriť o nich a tak nosíme masky, uzatvárame sa.

Je možné obnoviť vzťah po nevere? Čo všetko môžeme považovať za neveru? Ako sa vysporiadať so zradou, ponížením a zúrivosťou? Má cenu pátrať po detailoch, zaujímať sa o to, prečo to partner urobil? Je možné neveru odpustiť? Ako nevera ovplyvňuje vzťah a aké príležitosti nám dáva? Čo všetko musíme pochopiť a zmeniť alebo prekonať a čoho všetkého sa vzdať, aby sme túto príležitosť využili na skvalitnenie vzťahu? Môžeme získať alebo stratiť, ak upadneme do hnevu a pocitov viny.