Aktivity zamerané na sebapoznanie Školička sebapoznania | JESEŇ 2020

Cyklus víkendových seminárov zameraných na sebapoznávanie

Sebapoznanie vedie k pochopeniu, vnútornému pokoju, k zušľachťovaniu a k zosúladeniu seba s prirodzenosťou a so svojou pravou podstatou. Sebapoznanie je dynamický proces. Súvisí so seba-vedomím, poznaním svojich možností a obmedzení, odhaľovaním toho, čo je pod prikrývkou nevedomia, odhaľovaní svojich masiek a stratégii, ktoré nás vyčerpávajú a vzďaľujeme sa sami sebe. Sebapoznanie je súčasťou cesty k emočnej zrelosti, väčšej vnútornej slobode a pochopeniu.

Najbližší voľný termín:
Kedy: sobota 21. novembra 2020 (10:00 – 18:00)
Kde: Poradňa, Pri vinohradoch 172, Rača
Téma: Sebaprijatie, púšťanie role obete a cesta k sebadôvere
O formách sebaprijatia a cestách k sebadôvere. Čím sa oberáme o svoju vnútornú silu? Ako strácame sebaúctu? Ako prehlbovať trpezlivosť so sebou? Ako prestať brzdiť procesy, ktoré tlakom na seba a neschopnosťou opustiť premýšľanie a znepokojovanie sa starosťami zväčšujeme? Budeme prehlbovať všímavosť, uvoľnenie a ponorenie sa do seba. Dostať sa do kontaktu so sebou, so svojou vnútornou pravdou.

Záväzná rezervácia vzniká úhradou vstupného. Počet miest je limitovaný na 5 účastníkov.
Vstupné: 70 eur
Zľavnené vstupné, 60 eur pri platbe do 18.11.2020

Seminár vedie: Radoslava Olajos

Každý seminár je okrem rozprávania k téme obohatený o cvičenia/aktivity na prehĺbenie schopnosti vnímať súvislosti, naučenie sa rozlišovať a vnímať seba a to, čo nás ovláda a bráni realizovať to, pre čo sme sem prišli. Súčasťou sú aj imaginácie a relaxácie.

Viac informácii a rezervácie: 0905 755 022


Sebapoznanie nikdy nekončí, poznanie má zjavne mnoho úrovní. Občas sme ako na hojdačke. Raz máme pocit, že už niečomu rozumieme, chápeme a prichádza pokoj. Náhle však príde situácia a my sa cítime malí, slabí a siahame si na dno. Na to, čo v nás ešte nepoznáme, čo bolí.

Na každej úrovni poznania sme schopní vnímať len časť z obrovskej mozaiky života. Je našou úlohou sa pozdvihnúť, viac cítiť, chápať a menej súdiť? Skutočnú múdrosť a poznanie rozpoznávame srdcom. Rozžiari, nekričí, nenaparuje sa. Len je a čaká na naše prebudenie a vyladenie sa…
Je naša myseľ, ego, sebectvo a nevedomosť to, čo nás oddeľuje od krásy života, lásky a pokoja? Čo v nás chce byť lepším? Čo v nás sa porovnáva a znepokojuje? O čo sme lepší a dôležitejší ako čokoľvek tu prítomné na zemi? Čo je skutočne dôležité? Prebudiť sa, milovať a cítiť?