Mnohé ženy sa sťažujú na necitlivé, hrubé až agresívne alebo naopak na málo mužné a zodpovedné správanie svojich partnerov. Hrubosť a agresivita sa netýka len mužov, tento krát sa však zameriame na motívy a príčiny takéhoto správania práve u mužov vo vzťahu k žene.

Mnohé agresívne prejavy si v prvom momente žena ani nemusí uvedomiť. Hrubosť a agresivita totiž nie je len facka. Neraz sa začína pasívnou agresivitou či manipuláciou, ktorá nemusí byť dobre čitateľná a odhalená. V mnohých prípadoch sa hrubosť a agresivita stupňuje alebo kolíše, príp. sa strieda s druhým extrémom – vzorným správaním, ktorému sa nedá odolať.

Aké sú prejavy týrania, agresivity a hrubosti?

 • mlčanie (nereagovanie, neodpovedanie na otázku, tzv. pasívna agresivita)
 • robenie naschvál (nerešpektovanie dohôd, hraníc a požiadaviek)
 • zahriaknutie a vulgarizmy (agresivita v komunikácii)
 • ponižovanie (urážky, nadávky, dvojzmysly, irónia v hlase)
 • provokovanie (dráždenie a provokovanie sú tiež formy agresivity)
 • neriešenie problémov (odmietanie hľadania riešení, zvaľovanie problémov na partnerku)
 • ignorácia (nevšímavosť, prehliadanie, náhla zmena dohodnutého programu bez vysvetlenia)
 • netolerancia (zakazovanie, osočovanie, ponižovanie)
 • spochybňovanie (vhodnosti správania, názorov, hodnôt, dôstojnosti)
 • nezáujem (o spoločný život, o potreby a priania partnerky, či detí)
 • fyzické násilie (kopanie, úder päsťou)
 • znásilnenie (vynútený sex, nešetrné zaobchádzanie)
 • obmedzovanie slobody (zamykanie doma, odobranie kľúčov, zákazy)
 • zneisťovanie (prekrúcanie, menenie spoločných plánov bez vysvetlenia, „nepýtaj sa ma“)
 • vyhrážanie (zničením, smrťou, zlým koncom)
 • izolácia (trestanie samotou, postupné odrezanie od práce, priateľov, rodiny rôznymi spôsobmi)

Mnohé prejavy agresivity súvisia s manipuláciou, môžu byť následne racionálne vysvetlené (ospravedelnené) zo strany agresora. Najdôležitejšie však je, ako sa cítite VY. Vyvoláva partnerovo správanie vo vás strach, úzkosť, hnev, pochybnosti o sebe? Buďte na pozore!

Možno sa pýtate, prečo sa tí muži takto správajú? Odkiaľ sa toto správanie berie?
Český kouč Aleš Kalina na tieto otázky odpovedá takto: Vždy za takýmto správaním je ukrytý strach alebo túžba vyniknúť. Tento strach a túžba majú tendenciu sa maskovať, preto sa nám partner z počiatku môže javiť ako sebavedomý a sebaistý človek. Kalina uvádza tieto hlavné príčiny, ktoré sa u vzťahovo nevyspelých mužov objavujú:

Prečo sa muži hrubo správajú?
1. Muž sa bojí, že doma stratí nadvládu. V tomto prípade ide o typ muža, ktorý kvôli svojmu nízkemu sebavedomiu má panický strach, že by jeho partnerka mohla byť lepšia než on a mohla nad ním prevziať nadvládu. Preto ju ponižuje, aby k tomu nedošlo. Psychicky ju vydiera a používá manipulatívne techniky, aby ju donútil poslúchať. Takto si dokazuje svoju mužnosť a sebadôležitosť.

2. Muž sa bojí, že niekto iný bude lepší než on. Tento druh strachu stojí za akoukoľvek žárlivosťou. Muži sa tak boja, že by raz ich partnerka prišla a oznámila mu, že si našla niekoho iného –lepšieho! Preto ju spochybňuje, zráža jej sebaúctu alebo aj týra, aby si nemohla robiť, čo sama chce. Aby sa bála a začala o sebe pochybovať, aby nemala silu a dôveru v seba a aby ho opustila. Žena nakoniec uverí, že na lepšieho nemá a je natoľko vyčerpaná narážkami, hádkami a scénami, že je rada, keď má chvíľu kľud. Tak muža „neprovokuje“. Tým sa však vzdáva samej seba.

3. Muž nedokáže presadiť svoju vôľu diplomaciou a láskou. Každý názor a nová potreba musí byť vo vzťahu vysvetlená. Ak muž nemá vzťahové vychovanie (vzťahové IQ), tak sa pri presadzovaní svojich potrieb správa ako barbar. Buď bude po mojom alebo budeš trpieť! Agresivita pramení z frustrácie a z pocitu bezmocnosti.

4. Muž má strach, že bude odhalený vo svojich nekalých praktikách. Ak je muž vo vzťahu nespokojný, bude zákonite koketovať s inými ženami. Bude si to, čo mu doma chýba kompenzovať inde. Ak bol ale vychovaný tak, že vo vzťahu musí zostať za každú cenu, bude partnerke rôznymi spôsobmi dávať najavo, že ona je tá nemožná, že všetko robí zle ona a že on má predsa nárok mať svoju slobodu a právo na relax. Často žena uverí, že za mužové správanie môže ona sama. Nie je zriedkavosťou, že si žena manželovu neveru vysvetluje tak, že sa to stalo preto, že muža rozčuľovala napr. svojou pomalosťou, nešikovnosťou alebo sa mu znepáčila fyzicky.

5. Muž urobil vo vzťahu veľkú chybu a nevie sa s partnerkou dohodnúť na odpustení. Ak muž nemá dostatok vzťahovej inteligencie, aby po svojej chybe našiel k partnerke opäť cestu a vzťah vrátil do normálu, môže sa z neho postupom času stať tyran alebo upadne sám do depresie, čo je v tomto prípade vlastne nasmerovanie agresivity do seba.

6. Muž sa bojí, že ním partnerka pohrdne. Tento strach sa objavuje u mužov, ktorí boli v detstve často prehliadaní alebo im bolo dávané najavo, že sú nedostoční. U svojich partneriek sa potom snažia tento nedostatok kompenzovať. Boja sa, že im opäť bude dané najavo, že nie sú dosť dobrí, múdri či dosť schopní. Tak pomocou psychického týrania zastrašujú a formujú partnerku, aby robila presne to, čo chcú.

7. Nevyrovnaný muž, traumatizovaný a vzťahovo impotentný muž má tendenciu si vybíjať zlosť na svojich najbližších. Výčitky, obviňovanie, zúrivosť a zlosť z nich vyteká ako hnis a zaplavuje svoje okolie.

8. Muž ktorý požil alkohol. Nezabúdajte, že alkoholom posilnený frustrovaný a inak málo prejavujúci sa muž môže prekvapiť. Alkohol odbúrava zábrany a dodáva odvahu! V opojení sa dostávajú na povrch vytesnené a potlačené emócie, neraz v podobe slovnej alebo aj fyzickej agresivity. Väčšina žien po napadnutí partnerom uvádza, že bol pod vplyvom alkoholu.

Čo robiť, keď sa muž takto správa?
Najlepšia je samozrejme prevencia!  Nezačínať si s partnerom, ktorý má sklon k agresívnym prejavom a s citovo nezrelou osobnosťou. Už po niekoľkých stretnutiach viete vytušiť, s kým máte dočinenia. Všímajte si, ako sa správa k cudzím ľudom, k rodičom, v strese, či v konfliktnej situácii. Ako rieši problémy a ako reaguje na kritiku. Ak máte obavy byť k partnerovi úprimná, pretože podvedome cítite, že „zle“ zareaguje, je možné, že vaša intuícia neklame. Nepodceňujte, neospravedlňujte a nepriehliadajte jeho hrubé, drsné a tvrdé prejavy. Hoci sa k vám dnes správa pekne, ak má tendenciu správať sa hrubo a necitlivo k druhým ľuďom je pravdepodobné, že čoskoro sa takto bude správať aj k vám!

Ak sa zamilujete do charizmatického muža, ktorý pôsobí, že sa o vás postará, obdivujete jeho silu, výrečnosť alebo jeho schopnosti vás zabezpečiť, môže sa ľahko stať, že sa mu podvolíte, príliš prispôsobíte a nechtiac odovzdáte do jeho rúk svoju moc nad svojim životom. Žiť a stať sa závislá na človeku, ktorý je schopný to na vás vždy zahrať alebo vás slušne zabezpečiť, príp. vďaka nemu sa cítite „zachránená“ býva riziko pre vašu sebahodnotu. Váš záchranca sa ľahko môže stať práve tým, kto bude časom ohrozovať vašu samostatnosť, sebadôveru alebo aj slobodu. Odovzdáte ju tým, že si prestanete veriť.

Ak muž vycíti, že ste si neistá, môže ho to podráždiť. Ak zistí, že sa na ňom stávate závislá, môže to využiť. Neplatí to však všeobecne, predovšetkým nie u zrelých a (seba)vedomých mužov. To, že niečo vo vašom vzťahu nie je dobre nastavené ukáže jeho postoj k vám. Nezabúdajte, muž sa k vám môže správať len tak, ako mu to vy dovolíte. Znevažovanie ľahko odhalíte podľa toho, ako sa s ním cítite a ako sa k vám správa. Ak vám dáva pocítiť, že ste bez neho nula a často vás krtizizuje, či sa inak nad vami povyšuje, buďte na pozore. Všímajte si,  čo po vás požaduje a ako komentuje to, čo s vami súvisí. Ak si takýto muž bude presadzovať svoje na váš úrok nátlakovo, manipulatívne alebo až agresívne a vám sa nepodarí si vo vzťahu urobiť poriadok, skôr či neskôr sa to prejaví na vašej sebadôvere. Dokoca môžete prepadnúť pocitom úzkosti, bezcennosti a presvedčeniu, že s vami niečo nie je v poriadku, že váš partner má vlastne pravdu.

To, že sa práve k vám partner správa hrubo a vy ho neviete zastaviť ani vzťah ukončiť, nie je náhoda. V praxi sa stretávam s tým, že vo väčšine prípadov má partnerka agresívneho partnera problém so sebaúctou, sebavedomím, hranicami a vlastnou agresivitou. Buď nespokojnosť alebo svoj hnev nevie prejaviť alebo ho nevie primerane prejaviť a ventilovať. Vyhýba sa konfliktom alebo si svoje nátlakové a manipulatíven správanie neuvedomuje. Potlačovaný hnev a strach časom naberie silu a tak vznikajú rôzne formy agresivity aj u žien. Môže sa skrývať za nenápadné podpichovanie či inú provokáciu partnera alebo pasívnu agresivitu, ako je ľahosťajnosť a nezáujem o partnerové potreby. Taktiež môže isť o osobu s masochistickými sklonmi, ženu, ktorá v detstve žila v nepriateľskom prostredí, kde si zažila ponižovanie a iné prejavy hrubosti a agresivity zo strany rodiča, či iného príbuzného. Ak žena má tendencu správať sa veľmi slušne, ide tým na svoj úkor a nevie si dať hranice, príp. vystupuje ako obeť, priťahuje do svojho života tyranov a agresorov. V každom prípade doporučujem psychoterapiu alebo aspoň poradenstvo pre ženu, ktorá sa opakovane dostáva do vzťahu a situácii, kedy je k nej partner hrubý, či agresívny. Dokonca odporúčam navštíviť psychólga alebo iného odborníka aj v tom prípade, ak máte pocit, že ste sa dostali do pasce a máte dočinenia s mužom trpiacim poruchou osobnosti (psychopatom). Ak nemáte finančné prostriedky, kontaktujte krízové centrum, zverte sa osobe, ku ktorej máte dôveru. Nemlčte, nie je nutné viac trpieť.

Agresorovi je nutné sa postaviť. Je dobré sa naučiť rozpoznať aj drobné odtiene prejavov hrubosti a agresivity a taktiež vedieť odhaliť manipuláciu a vedieť sa proti nej brániť. Dnes je možné sa o manipulácii dozvedieť z množstva kníh, či navštíviť seminár. Jediná cesta, ako si vo vzťahu urobiť „poriadok“ je nekompromisné vyjednávanie a konfrontácia, ak sme svoju polovičku spoznali v popisovaných typoch a prejavoch. Dôležité je mu jasne nastaviť zrkadlo jeho správania a zdôrazniť, že je to pre vás neprijateľné. Ak bude i naďalej pokračovať vo svojich praktikách, tak opustite vzťah. Ak nemáte silu a odvahu agresora opustiť, obráťte sa na odborníka a nechajte si poradiť, čo v takomto prípade robiť. Každý prípad je individuálny. Čím dlhšie budete vo vzťahu trpeť, tým menej síl budete mať, aby ste urobili zmenu. Nepodľahnite omylu, že váš partner s tým neskôr prestane. V tomto prípade je človek sám pre seba najhorším radcom! Úspech spočíva v pochopení a konaní inak. Ak si neviete sami poradiť, najlepšie je navšíviť psychológa alebo terapeuta. Pristupujte k sebe zodpovedne a konajte. Nestačí sa sťažovať na kávičke kamarátke, ktorá prežíva niečo podobné v bledomodrom.

Ak sa vás téma dotýka, ocitli ste sa v situácii, kedy vás život vyzýva ujasniť si priority a hodnoty, pochopiť hlbšie seba, svoju sebahodnotu, uvedomiť si kde sa nachádzate a čo od seba a života chcete, je vhodná doba si urobiť v sebe poriadok. Buď sami alebo v spolupráci so skúseným psychoterapeutom alebo vzťahovým terapeutom na individuálnom sedení. Ak je váš partner otvorený párovej terapii, príďte spolu, môže vám to pomôcť pozrieť sa na veci inak, nájsť nové možnosti pre seba, váš vzťah.

autorka: Radoslava Olajos hlbinná a párová terapeutka

Súvisiace články:
Neverníci nás učia, ako byť verná sama sebe
Kríza vo vzťahu ako šanca lepšie si porozumieť
Obetovať seba alebo manželstvo?
Hry a masky vo vzťahoch
Môže párová terapia zachrániť vzťah v kríze?

Foto: Anett Kállai Tóth