Rok 2020 je prelomovým aj v oblasti partnerských vzťahov. Nie len zvýšenou potrebou vyhľadávať nás, párových a vzťahových terapeutov, či poradcov, ale aj témami, ktoré idú hlbšie, do podstaty, až do jadra nás samotných. Dlhodobý stres a neistota má vplyv na vznik psychických problémov, čo sa odzrkadluje v partnerských vzťahoch.

Zmeny tohto roku nedali dlho čakať na ďalšie zmeny a odhalenia, ktoré sa následne odrážajú v prioritách, a tým aj v našich vzťahoch. Témy ako strach dovoliť si žiť svoju pravdu, vnútorná prázdnota, samota v dvojici, neúnosnosť žiť s niekým, koho neviem milovať alebo bytostné nenaplnenie konfrontujú človeka bolestne. Zastavenie, spomalenie, dotyk pominuteľnosti, ohroziteľnosti a uvedomenie si toho, čo žijeme (ilúzie a sebaklamy) u mnohých viedlo k trpkému poznaniu, prehodnoteniu a náhlemu precitnutiu, čo následne ovplyvnilo fungovanie v partnerských vzťahoch. Predovšetkým tam sa to skomplikovalo, kde sa žije nezdravá závislosť, lož a pokrytectvo.

Samozrejme nič nie je len čierne alebo biele. Mnoho vzťahov prešlo skúškou. Niekoho partner prekvapil v dobrom, objavil v ňom doteraz neprejavené kvality. Niekde si uvedomili, že sa navzájom potrebujú a rozhodli sa viac investovať do vzťahu. Tlaky a stres vytvoril priestor si uvedomiť, čo žijeme, s kým a ako. Tí vedomejší už chápu, že si to, čo žijeme z veľkej časti tvoríme sami.

Fungovať zo zvyku na nezdravých základoch v partnerských vzťahoch sa stáva čoraz neunosnejším. Tlaky, napätie a zmeny v spoločnosti ovplyvňujú a preskúšavajú vzťahy s najbližšími. Nevieme, čo sa deje. Tlak stúpa a zrazu nie je kam veľmi unikať. Nakoniec, pred sebou len ťažko uniknúť. Život nie je len o vyhľadávaní príjemných pocitov a zjednodušovaní si života.

Život je ťažký, pripomínajú nám to filozofi už tisícky rokov. Mnohé sa vôbec nezmenilo. Vnútorná bieda, naša krehkosť, ale aj obrovská sila v nás sa stáva tragédiou aj komédiou, striedajú sa pocity otrávenosti a bezmocnosti so vznešenými pocitmi pri dotknutí sa presahu v nás. Keď si dovolíme pustiť k sebe to, čo prichádza, čo je často neúnosné a neunikáme, prekonáme strach a povrchnosť, otvára sa to, čo je pravdivé a podstatné. Bolestné a ťažké, ale aj zmysluplné.

Spoločne sa zamýšľame nad príčinami, súvislosťami a následkami. Pátrame a skúmame nie len vo vzťahoch s klientom, ale aj v sebe, dôslednejšie, ale hlavne poctivejšie. Dostávame sa na hlbinu, preto ma potešil dnešný článok Bezpodmienečná láska a jej bolesti v tomto roku, Jána Shoguna Bálinta, ktorý sa v ňom zamýšľa aj nad sebaklamami, ktoré je čas opúšťať:

„Každý z nás si píšeme vlastné dejiny našich životov, našich lások. Sme tvorcami týchto dejín či si to uvedomujeme, alebo nie. Tak ako politický historici píšu falošnú históriu ľudstva a zámerne nastavujú nepravdy, ilúzie na manipuláciu s ľudstvom, rovnako to často robíme aj my s osobnými dejinami nášho života. Vidíme, chceme vidieť  len to čo chceme vidieť, analyzujeme len to čo chceme analyzovať, sami si vyberáme ďalší krok uskutočnenia našej podvedomej túžby, cieľa,  žiť v pravej láske s láskou pre lásku v našich vytvorených ilúziách o láske.“ Celý článok Jána Shoguna Bálinta nájdete na www.gaia2010.sk

Keď našimi životmi otriasa novoobjavené poznanie a rozpadá sa to, čo sme žili, keď pukajú bublinky našich sebaklamov, bolí to. Tá bolesť však dáva príležitosť ucítiť seba, skutočného a neskrytého za mnohými maskami. Možno sa vám zdá, že to zemetrasenie vo vnútri vás je neúnosné a pád na dno je natoľko desivý, že sa vrháte do zúfalých spôsobov ako tento nevyhnutný pád zvrátiť. Často je to márna snaha, ktorá však časom môže padnúť na úrodnú pôdu. Je tu nádej, ak pustíme svoje odpory a ego hry, že po búrke vyjde slnko, po poctivom boji vyjdeme silnejší a múdrejší.

Premena neprichádza hneď

Na trosky je smutný pohľad, ak sa prizeráme z blízka. Padá to, čo bolo postavené na nezdravých základoch, to čo sme držali zo strachu, slabosti, pohodlnosti. Každou stratou sa meníme. Čím je strata väčšia, tým je väčší priestor na premenu. Keď si pripustíme to, čo počuť nechceme, máme šancu sa posunúť z utrpenia k pochopeniu. Keď porozumieme tomu, že muselo skončiť to, čo doslúžilo, to hlboké pochopenie, kedy prerastáme seba, nás oslobodí.

Porozumenie je účinná ochrana pred psychickými problémi zo stresu.

Ak sa vás téma dotýka, ocitli ste sa v situácii, kedy vás život vyzýva ujasniť si priority a hodnoty, pochopiť hlbšie seba, svoju sebahodnotu, uvedomiť si kde sa nachádzate a čo od seba a života chcete, je vhodná doba si urobiť v sebe poriadok. Buď sami alebo v spolupráci so skúseným psychoterapeutom alebo vzťahovým terapeutom na individuálnom sedení.

autorka: Radoslava Olajos, hlbinná a párová terapeutka

Súvisiace články:
Problém nešťastných vzťahov
Neverníci nás učia, ako byť verná sebe 
Kríza vo vzťahu ako šanca lepšie si porozumieť
Obetovať seba alebo manželstvo?
Hry a masky vo vzťahoch
Koľko agresivity sme sme ochotné znášať vo vzťahu?

foto: Anett Kállai Tóth